sunumlar Listesi

--> tr>
NumberTitle
4Evcil veya Çiftlik Havyanların Beslenmesinde Otomasyonun Kullanılması
5E-SINAV SİSTEMİ
6Gizlilik, Bireysel Haklar, Kişisel Verilerin Korunması
7Band Genişliği Yönetimi
8ILERI BESLEMELI YAPAY SINIR AGLARINDA BACKPROPAGATION (GERIYE YAYILIM) ALGORITMASININ SEZGISEL YAKLASIMI
9WEB TABANLI KONTROL UYGULAMALARINDA İNTERNET KAYNAKLI TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ |
10Elektronik Hasta Kayıt Sistemi Uygulaması
11İnternette Güvenlik, Virüs, Spam, Bireysel Savunma
12GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS)
14COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ARAZİ ANALİZİ İÇİN PROJE PLANLAMASI
16FOTOVOLTAIK PANELLE BESLENEN GSM 1800 BAZ ISTASYONU SISTEMI
17Proje Yönlendirmeli Öğrenim ve Temel Bilgi Teknolojileri
19Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve 3 Uygulama
23SANALCA, SANAL ODALARDA (İNTERNET) İLETİŞİM VE TÜRKÇE
27OpenBSD Packet Filter ile görünmez firewall uygulaması
29FreeBSD Terminal sunucu uygulaması
30qmail ile üniversite e-posta sisteminin yürütülmesi
32Mimarlık Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı ve Bir Örnek
33ÜNİVERSİTEDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
35Beton Karakteristik Basınç Dayanım Testinin Bilgisayar Kontrollü Olarak Yapılması
36Elektronik Yayıncılık: Avrupa Birliği ve OECD Yayınlarına Erişim
37Hetorejen Kümeli Bilgisayarların Web Servislerle Modellenmesi
39XML TEKNOLOJISININ ASTM PROTOKOLU YERINE KULLANILMASI
42Türkiye İnternet Raporu 2005
44KAN BANKALARINI MERKEZİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
45"Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Kullanılarak Adana İli Yerleşim Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi"
47Kablosuz Reklam Panosu Tasarımı ve Yapımı
48Bilgisayar Kontrollü Mikrodenetleyicili Basketbol Skorbordu Tasarımı ve Yapımı
50Yardımlaşan Nesne Ağlarında Ortama Erişim Kontrolü
52Akademik Bilişim Altyapısında Esneklik: Bilgisayar ve Enformatik Bölümlerinde Tecrübeler
53ANT SYSTEM ALGORİTMASININ JAVA İLE GÖRSELLEŞTİRİLMESİ
54YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİNDE OTOMATİK KOD ÜRETİCİLER
57GÖRME ENGELLİ BİLGİSAYAR KULLANICILARI İÇİN METİN OKUTUCU PROGRAM VE CİHAZ TASARIMI
59İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve ODTÜ'de Yürütülen Çalışmalar
61VERİ MADENCİLİĞİ ve UYGULAMA PROGRAMLARI
63RAPTOR VERSUS REED SOLOMON FORWARD ERROR CORRECTION CODES
65E- AVRUPA VE TURKIYE’DE BU KONUDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
66İnternette Çok Dillilik
67Yazılım Etmenleriİ: Açık, Dinamik ve Heterojen Ortamlarda Yazılım Geliştirme İçin Bir Teknoloji
71NEM SENSÖRÜ VE OTOMATİK ASPİRATÖR UYGULAMASI
73WEB DÜNYASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: AJAX
77Kampüs Ağ Yönetimi
81MİMARİ SANAL GERÇEKLİK ORTAMLARINDA ALGI PSİKOLOJİSİ |
83BİLGİ EKONOMİSİNİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK ANALİZİ
84Ali Macar Reis Elektronik Türkiye Atlası
89AKILLI KART TEKNOLOJİSİ İLE GÜVENLİK VE KONTROL UYGULAMASI GELİŞTİRME
92AÇIK İLKÖĞRETİM OKULUNUN GELECEĞİ
93Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması
94Açıköğretimde Mobil Öğrenme: Açıköğretim E-öğrenme Hizmetlerinden Mobil Bilişim Aygıtlarıyla Yararlanma Olanaklarının Değerlendirilmesi
97Mobil Araçlarda Etmen Teknolojisinin Kullanımı
100GRİ SEVİYE RESİMLER ÜZERİNDE RASGELE LSB YÖNTEMİNİ VE SAYI TEORİSİNİ KULLANARAK BİLGİ GİZLEME VE STEGANALİZ
102ASİMETRİK ŞİFRELEME ALGORİTMALARINDA ANAHTAR DEĞİŞİM SİSTEMLERİ
103Web Tabanlı Yayınlar ve ODTÜ-TV Uygulaması
106 Linear Predictive Coding ve Dynamic Time Warping teknikleri kullanılarak ses tanıma sistemi geliştirilmes.
107Elektronik Ticaret Mesajlaşma Standardı UBL'in KOBİ'ler Tarafından Kullanımı, AB 6.Çerçeve Projesi ABILITIES
108KOD-GİZLEME ANALİZLERİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRİLEN ÖDEV DEĞERLENDİRME YAZILIMI
109RISK ORANI YUKSEK VERI YOGUNLGUNA SAHIP GENIS HASTANE AGLARINDA IEEE 802.1x STANDARDI ILE AG GUVENLIGI VE OTOMATIK VLAN YAPILANDIRMALARI
1103 DÖNGÜLÜK SPN ALGORİTMASI İÇİN LİNEER KRİPTANALİZ UYGULAMASI
112E-EĞİTİM YÖNETİŞİM SİSTEMİNDE KÜRESEL ETİK İLKELER
116Otomatik kontrol sistemleri | rar
117Dinamik Bölüm Web Sayfası Oluşturmak
118Pervasive (Sürekli/Yaygın) Teknolojilerde İletişim Altyapısı
120SMTP Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Sistemin Yeniden İnşası
121Web Madenciliği ve Access Dosya Analizi
122Bilimsel Metin İşleme Amaçlı Alana Özgü Programlama Dili
126Grid Hesaplama Temel Kavramlar ve Grid Uzerinde Veri Yonetimi
127AES S Kutusuna Benzer S Kutuları Üreten Simulatör
128İNTERNET ORTAMINDA SUNULAN AÇIKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE ÖĞRENCİLERİN TEKNİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN MERKEZİ BİR YAKLAŞIM: AÇIKÖĞRETİM E-DESTEK HİZMETİ
131Windows XP İçin Shared Computer Toolkit Ürünü
132KRİPTO ALGORITMALARININ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
134Yeni nesil internet protokolü'ne(IPv6) geçişle birlikte internet saldırılarının geleceğine yönelik beklentiler.
135BİLKENT ÜNİVERSİTESİ’NDE SANAL KAMPÜS OLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR
138 BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN AÇIK KAYNAK KOD VE YAZILIM LİSANSLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ | .sxi
141XML’in ZAMAN ve YER ETKİNLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
142Elektronik Seçim Sistemlerinin Tanıtılması ve Mercuri Modelinin Analizi
144Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları
147Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Kullanılarak Merkezi Servisler Nasıl Verilebilir?
149Hız felaket mi? 32-Bit/64-Bit işlemciler üzerine örnek bir çalışma
150TUVDBS VİDEO VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ
153TÜRKÇE DOKÜMAN TANIMA SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞILAN KARMAŞIK METİN SATIRLARININ TESPİT EDİLMESİ PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR GÖRÜNTÜ ANALİZİ YAKLAŞIMI
154WEB SİTE TASARIMLARIMLARINDA KULLANILABİLİRLİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN ÖNEMİ
156Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması
158Fırat Üniversitesi Web Tabanlı Sınav Otomasyonu (WTSO)
159Uzaktan Öğrenme için Bir Modelin Tasarlanması
160SIKIŞTIRILMIŞ ORTAMDA ÇERÇEVE TİPİNE DAYALI GERÇEK ZAMANLI SAHNE DEĞİŞİMİ BELİRLEME
165e-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri
166ULUSLAR ARASI ÇEVRİMİÇİ YÜKSEK ÖĞRETİM VE TÜRKİYENİN DURUMU: ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEMLERİNE ÖNERİLER
167Eğitim Sitelerinin Yönetimi
168Mobil ve Kablosuz Sistemlerde Bilgi Erişim Özellikleri
170Bir E-Devlet Önerisi Olarak;Ex-Go (Extreme Government) Projesi
171UZAKTAN ÖĞRENİM TASARIMININ ANA HATLARI
172Bilgisayar Oyunlarının Öğrencilerin Öğrenme ve Motivasyonuna Olan Etkileri
173MOBİL TEKNOLOJİLERDE SERVİS TABANLI YAZILIM GELİŞTİRME
178Geçmişten Geleceğe Projeksiyonlar: Bilgi İşlem Birimleri için Yol Haritaları
179AÇIK KAYNAK KODLU ÇEMRİMİÇİ YAZILIM ARAÇLARI
183GÖZ HAREKETLERİNİ İZLEME YÖNTEMİYLE ÜNİVERSİTE WEB SAYFALARININ İNCELENMESİ |
184Dünyalar kenetlendikçe
186Web Uygulamalarinda Yeni Bir Yaklasim: AJAX
187Websitelerinde Standartlar Acisindan Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
188NESNELER ARASINDAKİ UZAYSAL İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
189SORGU-TABANLI TELSİZ ALGILAYICI AĞLARI SINAMA ORTAMI ÇALIŞMALARI
190ULANET'in bugünü - Yarınların ULAKNET'i
191MPLS for Private Networks
192Ankara Üniversitesi Açik Arşiv Uygulaması
194Akıllı Sınıf Teknolojileri
195TÜRKÇE OTOMATİK HECELEME SİSTEMİ VE HECE İSTATİSTİKLERİ
198GRID Teknolojileri ve Uygulama Alanları
199Uzaktan Eğitime Kütüphane Desteği-Model Önerisi
203Fiber'de PMD (Polarization Mode Dispersion)
206Veri depolama ve yedekleme teknolojileri
209IP İletişiminde yeni nesil çözümler
210SECURE NETWORKS
211Güvenliğin Görüntülenmesi, Verilerin Analizi ve Atakların Eş Zamanlı Olarak Durdurulması | ppt
213Türkçe için Verimli bir Cümle Sonu Belirleme Yöntemi 215Açık kaynak kodlu yazılımlarda kullanılabilirlik: tOSSad örneği
219Kablosuz Yerel Ağlarda Son Gelişmeler ve Yenilikler
222Yazılım Geliştirme Süreçlerinde Rational
226IP Telephony
227NOKTA ÜNİVERSİTE OTOMASYONU
232Kullanıcı Tarafı Güvenliği (Client Side Security) | pdf
235E-EĞİTİMDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİNE BİR ÖRNEK (TTKB ÖĞRETMENLER PORTALI)
236 Bilgi Toplumu

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente