XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Bilişim Altyapısının Yenilenmesi Gazi Üniversitesi Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Açıkgöz
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: m.acikgoz_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Vildan Ateş
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: vates_AT_gazi.edu.tr

Yazar 3
Name: Murat Dörterler
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dorterler_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)05374860074
Anahtar KelimelerOmurga Anahtar, Yönlendirici, Güvenlik Duvarı, Kablosuz Ağlar, Sunucular, Sanallaştırma
ÖzetYükseköğretim kurumları ve bu ölçekteki diğer kurumlar ağ altyapısı üzerinden sağladıkları servis ve hizmetlerin sürekli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için performans, süreklilik, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik, esneklik ve yönetilebilirlik kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Tüm üniversitenin iletişiminin tek merkezi bir altyapı üzerinden yapılması maliyetlerin azalması, verimliliğin artmasını sağlayacak olup ağın yönetilebilirliğini de olumlu yönde etkileyecektir. Gazi üniversitesi, 2009 yılı başında bilgi işlem alt yapısını çağın ve teknolojinin yeniliklerine göre yenileme kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda "Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Altyapısı Yenileme Projesi" adı altında köklü yeniliklere gidilmiştir. Proje bünyesinde ağ topolojisi sadeleştirilerek tüm binalardan merkeze doğrudan fiber bağlantı yapılmış, aktif cihazlar yenilenmiş, mevcut sunucular sanallaştırılmış ve tüm yerleşkeleri kapsayan telsiz ağ kurulmuştur. Bu bildiri söz konusu bu proje kapsamında yapılan faaliyetler özetlenerek yeni kurulan yada alt yapısını yenilemek isteyen başta akademik kurumlar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara yol gösterici olacaktır.
Başlıklar Üniversite Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC