XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAçık Kaynak Kodlu 3 Boyutlu Oyun Uygulamaları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Devkan Kaleci
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: devkan_AT_inonu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hasan Kıran
Org: İnönü Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hasankiran_AT_e-mail.com.tr

Yazar 3
Name: Serkan Dinçer
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: dincerserkan_AT_cu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)devkankaleci_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeler3D Modelleme, Açık Kaynak Kod, 3D Oyun Motoru
ÖzetTeknolojinin gelişimine paralel olarak ilerleme gösteren 3 boyutlu modelleme, gerçeğe benzer görüntüler yaratmak olarak tanımlanır. Bu nokta, bilgisayar oyunları, teknolojinin eğlence alanında en yaygın kullanım alanlarının başında gelmektedir. Bilgisayar oyunları, bilgisayarı eğlence ve eğitim ortamı haline getiren bilgisayar yazılımlarıdır. Günümüz oyun tasarımı ve bilgisayar teknolojisi iç içe geçmiştir. Bilgisayar teknolojisi geliştikçe daha kaliteli oyunlar üretilmekte, oyunlar geliştirildikçe ise, yeni ve gelişmiş donanımlara olan ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır ve oluşan bu ihtiyaçlar mevcut bilgisayar teknolojisinin geliştirilmesinin önünü açmaktadır. Günümüzde bilgisayar oyunları, sinema ve müzik gibi endüstri haline gelmiş ve bütçeleri milyon dolarlarla ifade edilmeye başlanmıştır. Bu konuda faaliyet gösteren birçok ticari firma kendi oyun motorlarının üretmekte ve çoğu zaman sadece kendi ürettikleri oyunlarda kullanmaktadırlar. Diğer taraftan açık kaynak kodlu oyun motorları yardımı ile bu tür konulara ilgi duyan yazılımcılar hiçbir ücret ödemeden kendi oyun geliştirme ortamını oluşturabilmektedirler. Bu çalışmada 3 boyutlu açık kaynak kodlu oyun motorları hakkında detaylı bilgiler verilerek, uygulama amaçlarına uygun oyun motoru seçimi için teknik ve yöntemler sunulmuştur.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC