XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSilverlight Teknolojisi Yardımıyla Geliştirilen Elektronik Banka Uygulama Örneği ve Sağlanan Avantajlar
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Barış Baldan
Org: Akbank
Country: TR
E-mail: baldan_bb_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Turhan Karagüler
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turank_AT_beykent.edu.tr
Diğer Yazar(lar)turhankaraguler_AT_yahoo.com
Anahtar Kelimelerİnternet Bankacılığı, Silverlight Teknolojisi, RIA, İçerik Yönetimi
ÖzetSilverlight Teknolojisi Yardımıyla Geliştirilen Elektronik Banka Uygulama Örneği ve Sağlanan Avantajlar Günümüzde bankacılık işlemleri, yaygın biçimde internet üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. İnternet bankacılığı, bankalara müşteri hizmetleri kalitesinin artırılması ve operasyonel maliyetlerin azaltılması avantajların yanısıra işlemlerde hız, gişe önü kuyruklarının sonlanması gibi birçok ilave iyileştirmeleri de sağlamıştır. Görsel yönden zengin içeriğe sahip internet şube uygulamaları geliştirmek için son yıllara kadar genellikle Flash ve Flesk gibi Adobe uygulamaları kullanılmaktaydı. Oysa son yıllarda web uygulamaları masaüstü uygulamalarını andıracak şekilde geliştirilmeye başlanmıştır. Silverlight bu amaç için kullanılan en son teknolojilerden biri olup, birçok sunucu işlemini tarayıcı üzerinden yapabilmesi nedeniyle işlemlerde ciddi hız avantajı sağlayabilmektedir. Bu çalışmada bir İnternet online banka tasarlanarak Silverlight kullanımı test edilmiştir. Silverlight destekli örnek uygulamanın geleneksel uygulamalara göre üstünlükleri tartışılmıştır
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC