XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkParola Güvenliliğine Yeni Bir Yaklaşim
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Taymaz RAHKAR FARSHİ
Org: Karadeniz Teknik Üniversite
Country: TR
E-mail: farshi_AT_ktu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mir Mohammad Reza ALAVİ MİLANİ
Org: Karadeniz Teknik Üniversite
Country: TR
E-mail: milani_AT_ktu.edu.tr

Yazar 3
Name: Orhan KESEMEN
Org: Karadeniz Teknik Üniversite
Country: TR
E-mail: okesemen_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)m_alavi_milany_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerParola, kullanıcı adı-şifre, Kimlik doğrulama, Bir kere kullanım şifre.
ÖzetErişim denetim sistemleri yasal kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve sisteme erişen kötü niyetli olanları önlemek için çeşitli yöntemler üzerinden güvenliğini sağlarlar. Çoğunlukla sistemlerde kullanıcı adı-şifre (username-password) yönteminden yararlanırlar. Bu teknoloji, uzaktan kimlik doğrulama uygulamaları için de-facto standardın oluşturdu. Bir kullanıcı adı-şifre tabanlı sistemlerde, sadece gerçek kullanıcılar kendi kimlik bilgilerin bildiğini varsayılmaktadır. Ancak, bugünkü çağın sosyal ağları ve modern hesaplama cihazlarında, bu tür sistemlerin kırması yaygın bir olay haline gelmiştir. Bu çalışmada, yeni bir kere kullanım şifre (OTP ) metodu geliştirerek parola tabanli uygulamaların güvenliliğini, bir cep telefon teknolojisininden yararlanarak artmaktadır.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC