XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAB'de Tarım Eğitiminde Çokdilli Bir Web Portalı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Zeynel Cebeci
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: cebeciz_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: M.Ali Gökçe
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: magokce_AT_cu.edu.tr

Yazar 3
Name: M.Ümit Ünal
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muunal_AT_cu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)magokce_AT_cu.edu.tr
Anahtar Kelimelerçokdil, dil teknolojileri, üstveri, e-öğrenme, organik tarım, organic.lingua
ÖzetAvrupa?da Organik Tarım ve Tarımsal Ekoloji Eğitiminde Çokdilli Bir Web Portalı Çözümü Özet: Son yıllarda tarımsal ve çevresel sürdürülebilirlik çözümleri arasında popüler üretim yöntemlerinden biri olmaya başlayan organik tarımsal üretimle ilgili eğitim ve öğretim kaynakları sınırlı olması yanında farklı dillerde yayınlanmış durumdadır. Bu nedenle mevcut kaynaklar için ortaya çkan erişilebilirlik sorununa Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çözüm arayışındaki Organic.Edunet öğrenme kaynakları platformu 18 farklı dildeki arayüzü, 11.000 civarında öğrenme kaynağı ve 3.500 civarında kayıtlı kullanıcısı ile kapsamlı öğrenme platformlarından birisi olmuştur. Ancak gerek farklı dillerde oluşturulan içeriğin ve gerekse bu içeriği aramak için kullanılan üstverinin farklı dillerde oluşundan kaynaklanan kullanılabilirlik engelleri nedeniyle otomatikleştirilmiş bazı dil teknolojisi uygulamalarına gereksinim duyulmuştur.  Organic.Edunet Web Portalı?nın mevcut yapısını geliştirerek yararlılık kapasitesini arttırmak, erişim ve kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli dil teknolojilerinin kullanılacağı Organic.Lingua projesi başlatılmıştır. Bu çalışmada, Organic.Lingua?nın çokdillilik servisleri ile coğrafik kapsam ve dil sayısı bakımından kaynak çeşitliliği ve servis zenginliği sağlanmasında hedef ve amaçları tartışılmaktadır. Anahtar Sözcükler: çokdillilik, dil teknolojileri, üstveri, öğrenme kaynakları, e-öğrenme, organik tarım, organic.lingua A Multilingual Web Portal Solution for Organic Agriculture and Agroecology Education in Europe Abstract: In recent years, learning and teaching materials on organic agriculture, being a popular production method to support agricultural and environmental sustainability are limited and scattered due to their disseminations in different human languages. Organic.Edunet which has been developed to solve search and accessibility problems has been one of the well-developed learning materials platforms for organic agriculture and agroecology with user interfaces in 18 languages, 11.000 learning objects and the registered users more than 3.400 just in last few years. Although Organic.Edunet has become a popular platform to disseminate the learning resources published in 16 languages, there is a need to use some multilingual language tools and services because the existing translation is error prone, and is time consuming and misses opportunities to enhance the quality and efficiency of cross-language functions with available technology. In this paper, Organic.Lingua aiming to enhance Organic.Edunet Web portal is introduced, and its automated multi-lingual services are discussed.  Additionally facilitating the multilingual features and extending geographical and linguistic coverage of existing Organic.Edunet portal are also addressed briefly. Keywords: multilinguality, linguistic technologies, metadata, learning repositories, e-learning, organic agriculture, organic.lingua
Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
E-tarım, Tarımsal Bilişim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC