XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTürkçeleştirebilişim
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Elif Kartal Karataş
Org: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: elifk_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 2
Name: Çiğdem Selçukcan Erol
Org: İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Country: TR
E-mail: cigdems_AT_istanbul.edu.tr

Yazar 3
Name: Sevinç Gülseçen
Org: İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü
Country: TR
E-mail: gulsecen_AT_istanbul.edu.tr
Diğer Yazar(lar)elif_krtl_AT_yahoo.com
Anahtar KelimelerTürkçe, Bilişim, İngilizce Bilişim Terimleri, İngilizce Bilişim Terimlerinin Türkçeye Etkisi
ÖzetBilişim teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte bu alanda kullanılan yabancı terimler de dilimize girmektedir. Bilişim alanında çalışanlardan, bu alandan yararlananlara, günlük hayatında bilişimi araç olarak kullananlara kadar birçok kişi yabancı bilişim terimlerini yaygın olarak kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bilişimci gözü ile İngilizce bilişim terimlerinin Türkçeye olduğu gibi girmesinin nedenlerini araştırmak, karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirebilmek için somut önerilerde bulunmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara yol gösterici olabilmektir. Bu nedenle araştırmada, öncelikle bilişim teknolojileri ve Türkçe ile ilgili genel kavramlar açıklanmış, Türkçede bilişim terimlerinin kullanımı ile ilgili literatür taraması yapılmış, İngilizce bilişim terimlerinin Türkçeye etkileri ortaya konmuş ve uygun çözüm önerileri sunulmuştur.
Başlıklar Eğitimin Yönetimi ve Bilişim
Temel Bilişim Eğitimi
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC