XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkKablosuz Multimedia Algılayıcı Ağları
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Seda Yılmaz
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: sedayilmaz_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Suat Özdemir
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: suatozdemir_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)sedayilmaz_AT_gazi.edu.tr
Anahtar Kelimelerkablosuz, multimedia, algılayıcı, kablosuz ağlar
ÖzetKablosuz Multimedya Algılayıcı Ağlar (KMAA), ses ve video gibi multimedya içerikleri algılama yeteneği olan cihazların kablosuz olarak birbirleriyle bağlantı kurması ile oluşan sistemlerdir. Bu sistemler kablolu ağ katman yapısına benzer bir katman yapısına sahiptir. Sağlık, trafik, emniyet, sanayi sektörü gibi pek çok alanda bu sistemler etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kablosuz Multimedya Algılayıcı Ağlardan, ağ katmanların-dan, hizmet kalitesi kavramından, uygulama alanlarından ve güvenlik gereksinimlerinden genel olarak bahsedilmiştir. Hedeflenen amaç okuyucuya genel bir bilgi sunmak KMAA teknolojisi hakkında bilgi vermektir. Çalışma, literatür taraması şeklinde oluşturulmuştur.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC