XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHesap Tablosu ile Öngerilmeli Betonarme Aşık Kirişinin Moment Taşıma Kapasitesinin Hesabı ve Yükleme Deneyi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erdal İrtem
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: eirtem_AT_balikesir.edu.tr

Yazar 2
Name: Melih Türkoğlu
Org: Balıkesir Üniversitesi
Country: TR
E-mail: turk_melih_AT_hotmail.com

Yazar 3
Name: Süleyman Atılgan
Org: Depaş Prefabrik A.Ş.
Country: TR
E-mail: atilgans_AT_depasprefabrike.com.tr
Diğer Yazar(lar)turk_melih_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerPREFABRİKE BETONARME, ÖNGERİLMELİ BETON, ÖNGERİLMELİ BETONARME AŞIK, EĞİLME MOMENTİ TAŞIMA KAPASİTESİ
ÖzetYürürlükteki Türk Standartları ve Türk Deprem Yönetmeliği-2007 ye göre boyutlandırılmış öngerilmeli bir prefabrike betonarme aşık kirişinin sabit öz yükler ve artan hareketli düşey yükler (kar vb.)altında eğilme momenti taşıma kapasitesinin hesabı için öncelikle sünek davranış göstermesi gerekir. Diğer bir ifade ile öngerilmeli betonarme aşık kirişi eğilme momenti taşıma kapasitesine ulaşmadan önce kesme kuvveti taşıma kapasitesine ulaşmaması gerekmektedir. Bu durum kontrol edildikten sonra, sabit öz yükler ve artan hareketli düşey yükler (kar vb.) altında eğilme momenti taşıma kapasiteleri farklı sınır durumlar için kesitteki beton ve donatıların normal gerilmeleri ve şekildeğiştirmeleri (boy değişimleri) hesaplanır. Bu hesaplamaların sayısal uygulamaları için Exel elektronik hesap tabloları hazırlanmıştır. Ayrıca örnek olmak üzere uygulamada kullanılan öngerilmeli bir aşık kirişinin sözkonusu sayısal analizleri, bu çalışma için hazırlanan Exel elektronik tablosu ile yapılmıştır. Bunun yanı sıra, uygulamada kullanılan öngerilmeli prefabrike betonarme aşık kirişinden altı adet üretilerek fabrika koşullarında yükleme deneyi yapılmış ve bu aşık kirişinin Exel ile elde edilen analiz sonuçları ile deney sonuçları karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC