XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgisayar Öğretmeni Adaylarının Dinamik Web Teknolojilerine Yönelik Görüşleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Agâh Tuğrul Korucu
Org: Konya Necemettin ErbakanÜniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Konya
Country: TR
E-mail: agah.korucu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hasan Çakır
Org: Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara
Country: TR
E-mail: hasanc_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)akorucu_AT_konya.edu.tr
Anahtar KelimelerDinamik Web Teknolojileri, İşbirlikli Teknolojiler, Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Teknoloji Kullanımı.
ÖzetTeknolojinin gelişmesi eğitim-öğretim alanında öğrenme teknolojileri açısından birçok avantaj sağladığı gibi birçok beklentiyi de beraberinde getirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz yüz yılda insanlardan sahip olmaları beklenen 21. yüzyıl yeterliliklerinden olan işbirlikli, problem çözme, teknoloji destekli işbirlikli çalışma olarak belirlenmiştir. Bu yeterliliklerin kazandırılmasında internet destekli berabere çalışma imkânı sunan öğrenme ? öğretme teknolojilerinin desteği önemli yer tutmaktadır. Bu teknolojilerin eğitime entegrasyonunun gerçekleştirilmesi ve teknolojinin öğrenme-öğretme sürecine dahil edilmesinde bilgisayar öğretmenlerin sağlayacağı katkı çok önemlidir. Bilgisayar öğretmenlerin eğitim fakültelerindeki öğrenim süreçleri boyunca kazanacakları teknoloji destekli işbirlikli çalışma kültürünü teknoloji desteği ile birlikte uygulayarak öğrenmeleri mesleki hayatlarında bu tür ortamlar kurmaları ve öğrencilerini geliştirilen bu ortamlara yönlendirmelerinde çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı bilgisayar öğretmeni adaylarının dinamik web teknolojilerine yönelik görüşlerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmaya bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde eğitim gören 80 bilgisayar öğretmeni katılmıştır.
Başlıklar İnternet Servislerinin Çalıştırılması
Sosyal Ağlar ve Eğitim
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Yeni Internet teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC