XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDemokratik Katılımın Elektronik Boyutu; E-Demokrasi: Alanlar, Engeller, Faydalar
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Gökhan GÜNDOĞDU
Org: Selçuk Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanggundogdu_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgi Toplumu, Bilgi İletişim Teknolojileri, E-Demokrasi.
ÖzetGünümüz dünya konjüktüründe bilgi toplumunun dönüşümü, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte elektronik ortamdaki katılımcılık ve demokrasi kavramlarının önemi giderek artmıştır. Bu çalışmada, demokrasinin elektronik boyutta nasıl bir katılım anlayışı oluşturduğu ifade edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, e-demokrasi kavramının önemi vurgulanmak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda e-demokrasi alanlarından bahsedilmektedir. Konunun yöntemi teorik çerçeveyle ifade edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada, e-demokrasinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu anlamda sonuç bölümünde Türkiye çapında da genel bir durum değerlendirilmesinde bulunulup eksikler ve olması gerekenlerden bahsedilmiştir. Ayrıca, e-demokrasiye ilişkin yapılması gerekenlerin temelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir katılım aracı olarak görülüp yaygınlaştırılması sonucuna varılmıştır. Son olarak elektronik boyutta kanun yapıcıların daha fazla halka soracak ve halkı karar verme sürecine dâhil edecek mekanizmalar geliştirmesine yönelik öneriler getirilmiştir.
Başlıklar Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
İnternet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC