XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkHemşirelerin Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algıları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Belgin Boz Yüksekdağ
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bboz_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerAlgı, ölçek geliştirme, hemşirelik, uzaktan hemşirelik eğitimi.
ÖzetBu projenin amacı, hemşirelerin bilgisayar teknolojilerine dayalı uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algılarını belirlemektir. Son yıllarda Türkiye’de ve dünyada yaşanan hemşire açığı, sağlık hizmetlerinin sunumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, önemli sağlık kuruluşları tarafından bilgisayar teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim yöntemlerinin, nitelikli hemşire açığını kapatmak ve daha yüksek eğitimli hemşireler sağlamak için alternatif bir çözüm olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda öğrenen merkezli yaklaşımdan hareketle bilgisayar teknolojilerine dayalı uzaktan hemşirelik eğitim programları oluşturmada hedef kitlenin algıları önemlidir. Bu projenin araştırma alanı Eskişehir ilinde kamu hastanelerinde çalışan hemşirelerdir. Bu proje, ölçek geliştirme çalışmaları ve hemşirelerin uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algılarını belirleme aşamalarından oluşmaktadır. 24 ay sürecek olan bu projede; ilk yıl, ölçek geliştirme çalışmaları (ölçek maddelerinin oluşturulması ve kapsam geçerliliği için uzman görüşünün alınması, pilot çalışma ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları); ikinci yıl: uygulama ve raporlaştırma (hemşirelerin uzaktan hemşirelik eğitimine ilişkin algılarının belirlenmesi, verilerin analizi ve rapor haline getirme) çalışmaları yer alacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC