XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Tanımlanmasında Yazılımlarının Etkinliğinin Saptanması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Adnan GÖKTEN
Org: Ç.Ü. Kozan Meslek Yüksekokulu
Country: TR
E-mail: agokten_AT_cu.edu.tr
Anahtar Kelimelerbuğdaygil tanımlama anahtarı, yazılım
ÖzetBu çalışmada daha önce yazılımı gerçekleştirilen ve “www.bitkitanimla.com” internet sitesinde yayınlanan “Buğdaygil Tanımlama Aracı” nin kullanımı ile buğdaygil bitki türlerinin tanımlanmasında bilgisayar yazılımlarının etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri son sınıf öğrencilerine saksılara ekilen genç buğdaygil bitkilerini önce bilgisayar yazılımı kullanmadan, daha sonrada yazılım yardımıyla tür tespiti yapmaları istenmiştir. Bu çalışma sonucunda öğrenciler yazılım kullanmadan % 8.33 oranında doğru tahminde bulunurken, yazılım yardımıyla yapılan tür tespitinde bu oran % 25’e çıkmıştır. Elde edilen bu sonuca göre buğdaygil tanımlamasında bilgisayar yazılımı kullanımının istatistiki olarak olumlu etki yaptığı saptanmıştır.
Başlıklar E-tarım, Tarımsal Bilişim
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC