XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğrenme Kayıt Deposu üzerinde xAPI ile uygulamalı örnekler semineri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Emin Mutlu
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: memutlu_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Sibel Yılmazel
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: syilmazel_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerxAPI, LRS, öğrenme deneyimleri
Özet
Seminer Başlığı: Öğrenme Kayıt Deposu üzerinde xAPI ile uygulamalı örnekler semineri

Seminer Sunucuları: Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Öğr. Gör. Sibel Yılmazel

Amaç: Son yıllarda öğrenme yönetim sistemlerinden (ÖYS) farklı öğrenme ortamlarının gelişmesiyle birlikte öğrenme deneyimlerinin esnek bir şekilde saklanabildiği yapılar ve bu yapıları tanımlayan standartlar öne çıkmaktadır. Bu alanda lider kurumlardan Advanced Distributed Learning (ADL) eğitim standartlarını belirleyen vizyonu olan “Training and Learning Architecture” modeli çerçevesindeki öğrenme deneyimi izleme bileşenini Experience API ve öğrenme kayıt deposu teknolojileri oluşturmaktadır. Seminer kapsamında öğrenme deneyimlerinin Experience API standartı ile oluşturulması ve öğrenme kayıt deposuna kaydedilmesi aşamaları tanımlanarak örneklenecektir. Katılımcıların bu teknolojiler ile tanışma ve örnek uygulamaları çalıştırma imkanı sunulacaktır. Seminer katılımcılarının kendi bilgisayarlarından erişebilecekleri öğrenme kayıt deposu kurulumu hazır bulunacaktır.
 
Seminer süresi: 2 saat

Hedef Kitle: Öğrenme kayıt deposu ve Experience API teknolojileri ile tanışmak isteyen herkes katılabilir. Programlama ön bilgisi zorunlu değildir.

Ön koşullar: Programlama ön bilgisi zorunlu değildir. Eğitim sırasında dağıtımı tarafımızdan yapılacak sanal makine sayesinde öğrenme kayıt deposunun çalıştırılması sağlanacaktır. Bazı programların çalıştırılması için konfigürasyon dosyalarının katılımcılar tarafından text editör üzerinde değiştirilmesi gerekecektir. Bunun için temel bilgisayar kullanma becerileri yeterlidir.

Gerekli platform ve yazılımlar: Her katılımcı için dizüstü bilgisayar. Dizüstü bilgisayarlarda VirtualBox'ın kurulu olması gereklidir: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads. Eğitim sırasında kullanılmak üzere sanal makine dağıtımı tarafımızdan sağlanacaktır.

Katılımcı sayısı: 30

NOT: Bu bir seminer önerisidir.
Başlıklar AB-Seminer
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Veri Madenciliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC