XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkNesnelerin İnternetine Doğru: Güncel Konular ve Gelecekteki Eğilimler
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: S. Alperen Çeltek
Org: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Country: TR
E-mail: salperenceltek_AT_kmu.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakkı Soy
Org: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakkisoy_AT_konya.edu.tr

Yazar 3
Name: Mehmet Hacıbeyoğlu
Org: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hacibeyoglu_AT_konya.edu.tr
Anahtar KelimelerNesnelerin İnterneti; IoT; Bilgi ve Haberleşme Teknolojileri ( ICTs );
ÖzetNesnelerin interneti (Internet of Things, IoT) kavramı, belirli bir ortamda bulunan cihazların kablolu / kablosuz bağlantı üzerinden birbirleriyle etkileşim kurdukları, işbirliği içerisinde yeni uygulamalar ve gelişmiş servislerin kullanılmasına imkân sağladıkları geniş ölçekli ağları ifade eder. Bu kapsamda süregelen araştırmalar ile akıllı şehirler, akıllı binalar, güvenlik, enerji ve çevrenin korunması gibi amaçlar doğrultusunda evde, işte, tarımda ve sanayide gerçekleştirilen faaliyetleri kolaylaştıracak yenilikçi sistemler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Nesneler arasında haberleşmenin sağlanmasında sensör ağları, RFID, makineler arası iletişim, NFC, mobil internet, IPv6, bulut bilişim gibi teknolojilerden faydalanılması planlanmaktadır. Nesnelerin internetiyle, yakın gelecekte mobil telefonlar yanında küçük ev cihazları, endüstriyel makineler, sensör ve eyleyici (actuator) düğümlerden oluşan özel ağlar üzerinde çalışacak gerçek zamanlı kontrol ve uzaktan izleme uygulamaları günlük yaşamda geniş ölçekte yer bulacaktır. Bu bildiride nesnelerin interneti genel hatlarıyla incelenmiş, bu tip yeni nesil internet uygulamalarının toplum ve ekonomi üzerinde etkileri gözden geçirilmiştir.
Başlıklar AB-KısaBildiri
Bulut Bilişim
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Internet teknolojileri
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC