XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGeçmişten Günümüze Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarındaki Paradigma Değişimleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Hakan Altınpulluk
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hakanaltinpulluk_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Mehmet Kesim
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mkesim_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerArtırılmış Gerçeklik, Mobil Cihazlar, Giyilebilir Teknolojiler, Paradigma Değişimi.
ÖzetArtırılmış gerçeklik, fiziksel dünyadaki nesne ve mekânların yapay ögeler kullanılarak zenginleştirilmesidir. Günümüzde pek çok alanda kullanılan ve gelecekte de etkin bir şekilde kullanılacağı öngörülen artırılmış gerçeklik teknolojisiyle ilgili sağlıklı çıkarımlar yapabilmek için mutlaka geçmişte neler yapıldığına ve süreç içinde uygulamalarda ne gibi değişim ve dönüşümler meydana geldiğine bakmak gerekmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışma sonunda, 20. yüzyılın başlarından itibaren artırılmış gerçeklikte kullanılan yazılımlar, uygulamalar, donanımlar ve kullanılan araçlar belirlenerek bir yüzyıldan fazla bir süre içinde bu teknolojide gerçekleşen paradigma değişimlerinin neler olduğu 50 yıllık periyotlar halinde kronolojik olarak incelenmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Arttırılmış Gerçeklik
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC