XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSosyal Medyada Kansere Destek Aramak: Facebook’ta Meme Kanseri Grupları
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Aslıhan Ardıç Çobaner
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: acobaner_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Pelin Öğüt
Org: Mersin Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ogutpelin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerInternet, sosyal ağlar, Facebook, sosyal destek, meme kanseri.
Özetİnternet ve sosyal medya; sağlıkla ilgili konularda da insanların birbiri ile iletişimi ve etkileşimini etkilemiştir. Sosyal medya her geçen gün daha fazla oranda hasta ve hasta gruplarının kendi hastalıkları ile ilgili bir araya geldiği ve etkileştiği yerler olmaktadır. Bu çalışma Facebook’ta meme kanseri ile ilgili kurulmuş olan grup sayfalarının özelliklerini ve kuruluş amaçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Facebook “meme kanseri” anahtar sözcüğü kullanılarak taranmış ve 32 meme kanseri grup sayfasına ulaşılmıştır. Bu sayfalarda toplam 11.740 üye vardır. Bu gruplardan sadece iki tanesi “sosyal destek” amacıyla kurulmuştur.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC