XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkFırat Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliği: Nitel Analiz
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Habibe Kazez
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: habibekazezbote_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Merve Koparır
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mervekoparir_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Songül Çimendağ
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: scimendag27_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Fatma Kucak
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: fatmakucak006_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Zülfü Genç
Org: Fırat Üniversitesi
Country: TR
E-mail: zulfugenc_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerÖğrenci bilgi sistemi, kullanılabilirlik, nitel gözlem,
ÖzetKullanılabilirlik her ne kadar İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanının en önemli konularından biri olmasının yanında aslında günlük hayatımızın içerisinde yer alan bir kavramdır. Yeni aldığınız akıllı telefonun kullanımını öğrenmeye çalışmak, internet bankacılığı ile hesap işlemlerinin nasıl yapılacağını keşfetmek, yeni bir öğrencinin öğrenci bilgi sisteminin işlemlerini kavraması, bir öğretmenin e-okul sisteminin tüm bileşenlerini kullanması ya da evinizdeki yeni çamaşır makinesinin nasıl çalıştığını anlamak için çabalamak kullanılabilirlik kavramı ile doğrudan alakalıdır. Günümüzde çok fazla bilginin çok küçük cihazlara sığdırma zorunluluğu, rekabetin artması, kullanıcı için alternatiflerin çoğalması gibi nedenlerle kullanılabilirlik oldukça popüler bir çalışma alanı haline gelmiş olup, ISO 9421 standardına göre kullanıcının amacına etkin, etkili ve tatmin edici şekilde ulaşılmasının sağlanması olarak ifade edilmektedir. Kullanılabilirlik konusunda dünya gurusu olan Jacob Nielsen ise kulla-nılabilirlik tanımını öğrenilebilirlik, verimlilik, hatırlanabilirlik, hatalar ve memnuniyet ölçütlerine göre yapmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Fırat Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBS) kullanılabilirliğinin gerçek kullanıcılarla test edilmesidir. Nielsen beş adet kulanıcının kullanılabilirlik testlerinde geçerli sonuçlara ulaşmak için yeterli olduğunu ve bu sayı ile kullanılabilirlik problemlerinin %75’ine ulaşılabildiğini ifade etmiştir. Bu çalışmada OBS’nin kullanılabilirlik testi 10 kullanıcı ile yapılmıştır. Kullanıcılara OBS ile alakalı otantik görevler verilerek görevlerin gerçekleştirilmesi sırasında katılımcılardan sesli düşünmeleri istenmiş ve karşılaştıkları problemleri görev kağıtlarına not etmeleri istenmiştir. Görevlerin gerçekleştirilmesi sırasında, kullanılabilirlik testini uygulatan gözlemci tarafından katılımcının hareketleri gözlemlenmiştir. Aynı zamanda katılımcıların görev tamamlama oranları ve süreleri de test sırasında kaydedilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, diğer bir çalışma grubunun konusu olan Fırat Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sisteminin Kullanılabilirliği: Nicel Analiz verileri ile birlikte değerlendirilerek sonuçlar açıklanacaktır.
Başlıklar AB-Bildiri
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yazılım Mühendisliği
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC