XVII. Akademik Bilisim Konferansi

Başlık‘Açıklık’ Temelli Sürdürülebilir Bir Ekosistemde Üniversitelerin Yeri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fulya Sarı
Org: Öğrenen Okul
Country: TR
E-mail: fulsari_AT_gmail.com
Anahtar Kelimeleraçık ve özgür öğrenim materyalleri, üniversitede 'açıklık' sorunsalı, açık ve özgür öğrenim ekosistemi
ÖzetBu bildiride kapsanacak ve irdelenecek konular: - Açık ve özgür yazılım geliştirme ortamlarının ortaya çıkışıyla gündeme gelen ‘açık ve özgür öğrenim materyalleri’ hareketi ve uygulamalarının tarihsel gelişimi, ayırdedici özellikleri ve diğer online ve uzaktan öğrenim ortamlarından (MOOC lar vs.) farkı , ayrışan özellikleri - Üniversitelerin tarihsel ve günümüze dek yansıyan rolleri - Üniversitelerin ‘Açıklık’ karşısındaki tutumları ve ‘tehdit algısı’ yaratabilecek sorunsallar - Süreçlerde aşılması gereken kavramsal ve felsefi eşikler - Dünyadan ve ülkemizden örnek uygulamalar, yaklaşımlar ve aktörleriyle kritik karar noktaları - ‘Açıklık’ üzerine inşa edilmiş sürdürülebilir bir ekosistemde üniversitelerin yeri ne olabilir?
Başlıklar AB-Bildiri
Acik Ders Malzemeleri ve MOOC
Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-devlet ve e-türkiye
Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC