XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkAkıllı Telefonlar ile Yol Bozukluklarının Takibi: Kitle Kaynaklı Alternatif Çözüm
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mustafa Tekeli
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mustafatekeli.mt_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Özlem Durmaz İncel
Org: Galatasaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: odincel_AT_gsu.edu.tr
Anahtar KelimelerAkıllı telefonlarla algılama, Kitle Kaynaklı Algılama, İvmeölçer
ÖzetKitle kaynaklı algılama, algılayıcılarla donatılmış akıllı cihazlar kullanan çok sayıda katılımcının gözlenmek istenen durum ile ilgili veri toplaması ve böylelikle çok sayıda kaynak kullanılarak daha güvenilir olarak durumla ilgili çıkarımların yapılmasına izin veren bir yöntemdir. Bu tip bir yöntem kullanılarak, herhangi bir altyapı çalışmasına gerek olmadan geniş ölçekli ve sürekli veri toplanması mümkün olabilmektedir. Bu bildiride, kitle kaynaklı algılama yönteminden yararlanılarak yollardaki bozuklukların takibine izin verecek bir sisteminin tasarımı anlatılmaktadır. Bu takip sisteminde, kullanıcıların akıllı telefonlarının dahili ivme ölçerleriyle, yol yüzeyindeki tümsek ve çukurların oluşturduğu etkiler sonucu ivmelenmedeki değişimin algılanıp değerlendirilerek yolun kalitesinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. İvmeölçer verisinin yanı sıra aracın konumu da GPS kullanılarak takip edilmektedir. Bu amaca ulaşmak için, öncelikle, seyir halindeki bir otomobilde yollardan sensör verisi toplanması ve web sunucusuna göndermeden önce değerlerin filtrelenmesi için bir Android uygulaması geliştirilmiştir. Toplanan veriler sunucu tarafına iletildikten sonra, Google Maps API aracılığıyla harita üzerinde gösterilmektedir. Sistemin öncül testleri sırasında toplanan verilerden elde edilen görsel sonuçlar sunulmakta ve sistemin potansiyeli ve açık konular tartışılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC