XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDenetleyici Alan Ağı Üzerinden Sensör Verilerinin İzlenmesi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Ali ŞİMŞEK
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ma_simsek32_AT_hotmail.com

Yazar 2
Name: Kubilay Taşdelen
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: kubilaytasdelen_AT_sdu.edu.tr
Anahtar KelimelerDenetleyici Alan ağı, Arduino, SignalR, CAN BUS shield, Sensörler
ÖzetEndüstriyel ortamlarda, üretimin kalitesini artırmak için sahada bulunan cihazların bilgilerinin gerçek zamanlı olarak izlenmesi önemlidir. Bu cihazlar sensörler, PLC, motorlar gibi elemanlardan oluşabilir. Bu çalışmada, üzerinde sıcaklık ve nem sensörü bulunan bir modül oluşturulmuş, DAA (Denetleyici Alan Ağı) ve Arduino kullanılarak sensör bilgileri internetteki istemcilere gerçek zamanlı olarak gönderilmiştir. Bilgilerin gerçek zamanlı olarak internet üzerinden gönderilebilmesi için signalR (Real-time Application Development) teknolojisinden yaralanılmıştır. Sistemin tasarımında Arduino geliştirme kartlarına DAA özelliği kazandırılası için CAN BUS shield kullanılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Ağ Teknolojileri ve Güvenliğ
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC