XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSolar Enerji Sistemleri için Güneş Radyasyon Hesaplama Yazılımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Emrah Aslan
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: emrah004harran_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Mehmet Emin Tenekeci
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: etenekeci_AT_harran.edu.tr

Yazar 3
Name: Nurettin Beşli
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nbesli_AT_harran.edu.tr

Yazar 4
Name: Abdülkadir Gümüşçü
Org: Harran Üniversitesi
Country: TR
E-mail: agumuscu_AT_harran.edu.tr
Anahtar KelimelerGüneş Radyasyon Modellemesi, Güneş Pozisyon Belirleme, Veri Görselleştirme
ÖzetGünümüzde hızla artan enerji tüketimi insanları yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Güneş en temel yenilenebilir enerji kaynağıdır. Temelde güneşten ısıl sistemler, fotovoltaik sistemler ve yoğunlaştırılmış güneş sistemleri (CSP) ile enerji üretilmektedir. Bu teknolojilerin çalışma prensipleri birbirinden ayrı olmasına rağmen güneş ışınım değerleri baz alınarak verimlilik ve üretim potansiyeli hesaplanır. Bu nedenle güneş enerjisi sistemlerinin tasarımında güneş ışınım bilgilerinin doğru bilinmesi önemlidir. Güneş ışınımı, konum, tarih ve günün saatine ve iklimsel şartlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Belirlenen parametreler kullanılarak güneş ışınımı değerleri hesaplanmaktadır. Güneş ışınım değerlerinin hesaplanması için kullanılan farklı matematiksel modeller bulunmaktadır. Modelleme de sadece genel katsayılar ve bilgilerin kullanımı yanlış sonuçlar doğurmaktadır. Sonuçların doğruluk oranını arttırmak için bölgeye özgü denklem katsayıları belirlenmelidir. Bu katsayılar hesaplama yapılacak bölgenin gerçek coğrafik ve meteorolojik verilerine göre değişiklik göstermektedir.Yapılan bu hesaplamaların doğruluğu bilimsel çalışmalar sonucunda görülmektedir. Güneş ışınımı verileri yenilenebilir enerji alanında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen tüm ticari ve akademik çalışmalarda kullanılmaktadır. Bir bölgeye güneş enerjisi santrali kurulacaksa o bölgenin güneş ışınım bilgilerinin bilinmesi gerekir. Bu ışınım bilgileri ile enerji üretim potansiyeli hesaplanabilir. Bu çalışma kapsamsında geliştirilen online sistem ile kullanıcı dünya haritası üzerinde istediği bir bölgeyi seçebilmektedir. Seçilen bölgeye ait güneş ışınım değerleri hesaplanmakta ve bu değerlere ait görsel çıktılar sunulmaktadır. Bu şekilde, kullanıcı bölgenin güneş ışınım değerlerini analiz ederek, güneş enerjisi kullanımı için uygunluğunu belirler.
Başlıklar AB-Bildiri
Algoritma (numerik,Optimzasyon)
e-çevre, e-atık, yeşil BT
İnternet Servislerinin Çalıştırılması
Web Servisleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC