XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBir Yapay Zekâ ve Sensor ile Kullanıcı Denetimi İçin 3D Oyun Tasarımı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Erkan Hürnalı
Org: Ankara Üniversitesi Elmadağ MYO
Country: TR
E-mail: hurnali_AT_ankara.edu.tr

Yazar 2
Name: Taner Topal
Org: Kırıkkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ttopal_AT_kku.edu.tr
Anahtar KelimelerKinect Sensor, Hareket Algılama, Kontrol, Yapay Zekâ, Karınca Algoritması, Bulanık Mantık, Dinamik Üyelik Fonksiyonları, 3D (Üç Boyutlu) Oyun, WPF (Windows Presentation Foundation)
Özet3D Oyun Tasarımlarında Kullanıcı Denetimi İyileştirilmesi İçin Kinect Algılayıcısı ve Yapay Zekâ Tekniklerinin Kullanımı Bir “Hareket Algılayıcı” olan Kinect, eğlence dünyasının yeniliklerinden bir tanesidir. Yapılan bu çalışma Kinect algılayıcısından elde edilen verilerin yapay zekâ teknikleri ile işlenerek kullanıcı kontrolünün iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla örnek bir üç boyutlu oyun tasarlanmıştır. Oyun içerisindeki uçak modeli geçtiği yerlere feromon maddesi bırakmaktadır. Feromon maddesi bulanık kontrol üyelik fonksiyonlarının dinamikleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bu sayede uçak modelinin zor durumlarda daha iyi tepkiler verebilirliği araştırılmıştır. A Case Study For The User Control Improvement Using Kinect Sensor With Artificial Intelligence Techniques On A 3d Game Design A "Motion Sensor" Kinect is one of the popular innovations in the entertainment world. In this study, the improvement of users control is aimed by applying artificial intelligence techniques to data obtained from Kinect sensor. For this purpose, a sample 3D game is designed. Aircraft model leaves the pheromone substance to where it passes in the game. The pheromone is used to dynamization of the fuzzy control membership function. Thus, in difficult situations, An aircraft control model has been studied on to obtain a better control response. Keywords: Kinect Sensor, Motion Detection, Control, Artificial Intelligence, Ant Algorithm, Fuzzy Logic, Dynamic Membership Functions, 3D (Three-Dimensional ) Game, WPF (Windows Presentation Foundation).
Başlıklar AB-Bildiri
Algoritma (numerik,Optimzasyon)
Bilgisayar Oyunları
Computer Grafik
Yapay Zeka
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC