XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBir SiberCBS Uygulaması Olarak Peyzaj Bilgi Sistemi: Malatya İli Pilot Alanı
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Şükran Şahin
Org: Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Country: TR
E-mail: sukran.sahin_AT_ankara.edu.tr

Yazar 2
Name: Hakan Uyguçgil
Org: T.C. Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü
Country: TR
E-mail: uygucgil_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Alper Çabuk
Org: T.C. Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü
Country: TR
E-mail: acabuk_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: Duygu Doğan
Org: İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Country: TR
E-mail: duygu.dogan2006_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerSiber Altyapı (SA), Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), SiberCBS, Peyzaj Bilgisi, Mekânsal Analiz
ÖzetBir SiberCBS Uygulaması Olarak Peyzaj Bilgi Sistemi: Malatya İli Pilot Alanı SiberCBS büyük boyutlu mekânsal verilerin depolanması, sunumu, analizi ve sorgulanmasına ilişkin bir Siber Altyapı (SA) uygulamasıdır. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) yazılımlarının internet tabanlı sürümleri, SA aracılığı ile SiberCBS ortamlar sunarak ilgili kişilerin ilgi alanlarına giren mekânsal verilere kolay erişimlerine olanak sağlamaktadır. Mekânsal verinin esnek ve güvenli biçimde paylaşımının gereklilikleri ve yararlarına odaklı SA uygulamalarıyla, büyük ve heterojen yapıdaki veri setlerinin yönetimi ve analizine ilişkin karmaşık sorunların çözümü araştırılmaktadır. Bu bildiride, Malatya ili pilot alanında gerçekleştirilen ve bir SiberCBS uygulaması olan Peyzaj Bilgi Sisteminin (PBS) yersel bilişime kazandırdığı başarımlar, SA ve kullanıcı arayüzünün sunduğu olanaklar çerçevesinde aktarılmıştır. PBS uygulaması, “İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm/Rekreasyon Açısından Değerlendirmesi” başlıklı projenin bir AR-GE çıktısıdır. TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı tarafından desteklenen bu projede üç Bakanlık (T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı) Müşteri Kuruluş olarak yer alırken, T.C. Ankara Üniversitesi Yürütücü Kuruluştur olmuştur. Proje kapsamında PBS, mekânsal planlama sürecine temel oluşturan doğal, kültürel ve görsel peyzaja ilişkin envanter, analiz ve değerlendirmelerin SA ve SiberCBS yardımıyla sunulduğu bir eTR portalı olarak yapılandırılmıştır. Bu internet tabanlı sistem, sorgulama ve analiz araçları ile mekânsal planlama sürecindeki karar vericilerin, yatırımcıların ve farklı amaçlı diğer kullanıcıların kolayca erişebileceği bir siber ortamdır. SiberCBS yersel bilişim için yüksek başarımda çözümler sunmaktadır. PBS gibi SiberCBS uygulamaları ile veri paylaşımı sağlanabilmekte, etkin yazılımlara kolayca erişilebilmekte, toplumun karar verme sürecine katılımı için ortam sunulabilmekte ve dünyanın farklı yerlerinde karmaşık problemler üzerine çalışan kişiler arasında bilgi paylaşımı için hızlı, etkin ve güvenilir bir siber ortam oluşturulabilmektedir.
Başlıklar AB-Bildiri
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC