XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSismik Ağ Yönetimi, Veri İletişimi ve Yorumlmasınmda CBS Kullanımı: Eskişehir Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muammer Tün
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mtun_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Emrah Pekkan
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: epekkan_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Süleyman Tunç
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: stunc_AT_syy.com.tr
Anahtar KelimelerSismik Ağ, Coğrafi Bilgi Sistemi, Deprem, İvme Ölçer, Hız Ölçer
ÖzetYaşam alanlarımızı etkileyen büyük depremler, yerleşime uygun olmayan zeminlerde depreme dayanıksız yapılaşma stokumuzdan dolayı, can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. Depremlerin izlenmesi ve kaydedilmesi amacıyla zayıf yer hareketi ve kuvvetli yer hareketi kayıtçıları daha önceden belirlenen yerlerde kurularak bir sismik ağ içinde işletilir. Sismik ağın işletilmesinde, istasyon alt yapısı, ağ protokolü, sunucu hizmetleri, iletişim alt yapıları oldukça önemli hizmetlerdir. Bu çalışma kapsamında, Eskişehir ili ve yakın çevresinde kurulan Bölgesel Deprem İzleme Ağı (Ana-Net) iletişim altyapısı ve deprem verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ortamında yorumlanmasına yönelik değişkenler tartışılmıştır. Deprem izleme istasyonu işletme prosedürleri tanımlanmış ve sistemin ağ üzerinden kontrolü için iletişim protokolleri tanımlanmıştır. Sismik Ağın bir bileşeni olarak hazırlanan Network Triger yazılımı ile bir deprem olayına karar verilmesi ve istasyondaki kritik ölçüm değerlerinin kullanıcılara gerçek zamanlı olarak aktarılması sağlanmıştır.
Başlıklar Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC