XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkMobil Deprem Bilgi Sistemi: Eskişehir Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muammer Tün
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mtun_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 2
Name: Emrah Pekkan
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: epekkan_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Cüneyd Helvacı
Org: Geobilgi Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.,
Country: TR
E-mail: chelvaci_AT_geobilgi.com
Anahtar KelimelerCoğrafi Bilgi Sistemi, Afet Yönetimi, Mobil İletişim
ÖzetGeçmişte yaşadığımız büyük depremlerin yaşam alanlarımıza olan olumsuz etkileri, toplum olarak afete hazır olmanın önemi konusunda bir farkındalık oluşturmuştur. Elde ettiğimiz deneyimler, eğitimli ve bilinçli bir toplumun, başarı için kritik öneme sahip bir parametre olduğunu göstermiştir. Bir deprem sırasında, mevcut durum tespiti ve iletişim kaynakları, afet yönetiminin en önemli bileşenlerinden birisidir. Gelişen teknoloji ve artan mobil cihaz kullanımı, bilginin paylaşımı ve toplumsal katılım şeklini değiştirmiştir. Bu kapsamda bireylerin bilincini ve katılımını artırmak, deprem verisi paylaşımı yapmak, deprem anında iletişim aracı olarak kullanmak, acil yardım çağrılarını toplamak ve sahadan deprem hakkında bina bazında bilgi toplamak amacı ile bir Coğrafi Bilgi Sistemi tasarımı ve uygulaması yapılmıştır. Sistem; veri tabanı, web tabanlı yönetim sistemi ve son kullanıcı mobil uygulaması olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Tüm sistem Anadolu üniversitesi sunucularında barındırılmaktadır. Sistem gerektiğinde internetin olmadığı durumlarda çevrim dışı çalışabilecek şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Deprem öncesinde toplumun depreme hazırlıklı olabilmesi için gerekli duyuruların yapılabileceği bir duyuru alt yapısı kurulmuştur. Aynı sistem ile insanların organize edilebilmesi de amaçlanmıştır. Mevcut sistemlerle birlikte tamamlayıcı olarak çalışabilmesi, veri değişimi için fonksiyonlarla donatılmıştır. Deprem anında karar vericilerin kısıtlı kaynakları verimli yönetebilmeleri için sahadan anket ve fotoğraf yükleme fonksiyonları eklenmiştir. Tüm bu fonksiyonlar ile yaşanan can ve mal kayıplarının azaltılması hedeflenmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC