XVII. Akademik Bilisim Konferansi

Başlıkİnşaat Mühendisliğinde Bilişim Kavramı ve Veri Madenciliği Algortmaları ile Bir Uzman Sisteminin Oluşturulması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ahmet Durap
Org: Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara
Country: TR
E-mail: ahmetdurap_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Yunus Doğan
Org: Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İzmir
Country: TR
E-mail: yunus_AT_cs.deu.edu.tr
Anahtar KelimelerUzman Sistemler, İnşaat Bilişimi, Veri Madenciliği Algoritmaları
Özetİnşaat Mühendisliği alanı, günümüzde alt bilim dallarının çok oluşu ve teknoloji ile malzeme mühendisliğindeki gelişmelere paralel olarak bilgi birikiminin günden güne artışı sebebiyle, uzman bilgilerinin elektronik ortamda işlenebilir bir veri ambarında tutulması ihtiyacına sahiptir. İnşaat Mühendisliği alanının hata payının sıfıra yakın olma beklentisi ve insan yaşamına doğrudan etkisi sebebiyle bu bilgilerin bir inşaat mühendisi için kıymeti tartışılmazdır. Yapılacak çalışmada elde edilecek uzman bilgileri, işlenebilir bir ortamda biriktirilecek ve bilgisayar bilimleri alt alanı olan veri madenciliği teknikleri kullanılarak bulunulan koşullar altında inşaat mühendisine karar vermede yol gösterici olacaktır. En uygun malzeme ve yöntem tercihinde ışık tutması hedeflenen bu uzman sistemin aynı zamanda geri beslemeli olarak kendi kendini eğitebilmesi de hedeflenerek yeni laboratuar deneyleriyle elde edilen bilgilerle de gelişmesi hedeflenmektedir.
Başlıklar İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
Veri Madenciliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC