XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSELCA ile Uzaktan Eğitim Ortamlarının Geliştirilmesi ve Yapılandırılması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Gülsün EBY
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: gulsun.eby_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: M. Recep Okur
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: mrecepokur_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 3
Name: Ömer Uysal
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ouysal_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 4
Name: İlker Usta
Org: Anadolu Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ilkerusta_AT_anadolu.edu.tr

Yazar 5
Name: Hakan Altınpulluk
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: hakanaltinpulluk_AT_gmail.com

Yazar 6
Name: Hakan Kılınç
Org: Anadolu University
Country: TR
E-mail: hakankilinc_AT_anadolu.edu.tr
Anahtar KelimelerUzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Ortamları, Uzaktan Eğitim Ortamlarının Boyutları, Uzaktan Eğitim Tasarımı, Yaşam Döngüsü, Yazılım Mühendisliği Yaşam Döngüsü Yaklaşımı
ÖzetSELCA: Yazılım Mühendisliği Yaşam Döngüsü Yaklaşımıyla Uzaktan Eğitim Ortamlarının Geliştirilmesi ve Yapılandırılması Bu araştırmanın temel amacı; Yazılım Mühendisliği Yaşam Döngüsü Yaklaşımı (YMYDY) çerçevesinde, bir Uzaktan Eğitim (UZE) ortamını geliştirmektir. Bu bağlamda çalışma, iki temel basamaktan oluşmaktadır: 1) Süreç: YMYDY’nın Planlama, Çözümleme, Tasarım, Gerçekleştirim ve Bakım aşamaları çerçevesinde; bir UZE ortamını Yönetim, İletişim, Öğrenme, Teknoloji ve Değerlendirme boyutları kapsamında yapılandırma; 2) Ürün: Internet üzerinde uluslararası kullanıma açık bir veritabanı ve referans alanını, UZE’e ilişkin kaynakların (tezler, makaleler, bildiriler, projeler, vb.) açıklamalı künyelerinin arşivlenip, depolanacağı şekilde oluşturma Bu bağlamda araştırmanın ana amacına ulaşmak için aşağıdaki alt sorulara yanıt aranacaktır: YMYDY’nın Planlama, Çözümleme, Tasarım, Gerçekleştirim ve Bakım süreçleri işe koşulduğunda, bir UZE ortamının 1) Yönetim boyutunun insangücü ve insangücü dışı kaynakların kullanımı açısından özellikleriyle, bu özelliklerin sahip olması gereken nitelikleri nelerdir? 2) İletişim boyutunun insangücü ve insangücü dışı kaynakların kullanımı açısından özellikleriyle, bu özelliklerin sahip olması gereken nitelikleri nelerdir? 3) Öğrenme boyutunun insangücü ve insangücü dışı kaynakların kullanımı açısından özellikleriyle, bu özelliklerin sahip olması gereken nitelikleri nelerdir? 4) Teknoloji boyutunun insangücü ve insangücü dışı kaynakların kullanımı açısından özellikleriyle, bu özelliklerin sahip olması gereken nitelikleri nelerdir?, 5) Değerlendirme boyutunun insangücü ve insangücü dışı kaynakların kullanımı açısından özellikleriyle, bu özelliklerin sahip olması gereken nitelikleri nelerdir?
Başlıklar AB-Bildiri
E/M-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
İnternet ve Sosyal Bilimler
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC