19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkNesnelerin Haberleşmesi ve Kullanılan Teknolojiler
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Esra Söğüt
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: esrasogut_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: O. Ayhan Erdem
Org: Gazi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: ayerdem_AT_gazi.edu.tr
Diğer Yazar(lar)esra.sogut88_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerNesnelerin İnterneti, Haberleşme Teknolojileri, Wifi, Bluetooth, Zigbee, GSM/GPRS, 6LoWPAN
Özet
Nesnelerin İnterneti (IoT-Internet of Things), günlük hayatta kullanılan birçok 
nesnenin çeşitli veriler üretmesini ve bu verileri başka nesnelere veya sistemlere 
aktarmasını sağlayan bir teknolojidir. Ulaşım, sağlık, askeri, tarım gibi çok çeşitli 
alanlarda çok farklı projelerde bu teknoloji yer almaktadır. Her geçen gün bu 
sistemin kullanım alanı artmakta ve bunun altyapısı için kullanılan teknolojiler de 
çeşitlilik göstermektedir. Özellikle haberleşme aşamasında kullanılan teknolojiler 
nesnelerin interneti için büyük önem arz etmektedir. Kullanılan her teknolojinin 
sahip olduğu özelliklere göre nesnelerin interneti için mimari yapı şekillenmektedir.

Başlıklar 3/4G, Wifi, WiMax, Mesh Ağları
AB-Bildiri
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Yeni Internet teknolojileri
Yeni Nesil Internet: internet2, Ipv6, Gelecek İnternet
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC