19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkNoSQL Tabanlı, Odaklı İnternet Veri Toplama Servis Prototipi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Can Özbey
Org: İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
Country: TR
E-mail: can.ozbey_AT_ideateknoloji.com.tr

Yazar 2
Name: Salih Bayar
Org: İdea Teknoloji Çözümleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
Country: TR
E-mail: salih.bayar_AT_ideateknoloji.com.tr
Diğer Yazar(lar)salihbayar_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerNoSQL, MongoDB, İnternet Veri Toplama Servisi, Doğal Dil İşleme
Özet

Bu çalışmada NoSQL tabanlı ve odaklı bir internet veri toplama servis prototipi 
geliştirilmiştir. Bu servis prototipi NoSQL teknolojisinin bir örneği olan doküman 
tabanlı veri tabanı MongoDB’ yi kullanmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
MongoDB’ nin sağladığı şemasız (schemeless) esnek veri yapıları ve toplama 
çatısının (aggregation framework) sunduğu büyük veri işleme altyapısı 
kullanılmıştır. Buradaki temel amaç, doğal dil işleme çalışmaları yapabilmek için 
zengin içerikli bir derlem (corpus) oluşturmaktır.


Başlıklar AB-Bildiri
E-kütüphanecilik, Enformasyon kaynakları, İndeksleme ve Tarama
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC