19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÖğretim Elemanlarının Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarını Etkin Kullanımı (UYGULAMALI ÇALIŞTAY)
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Alev Elçi
Org: Aksaray Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Country: TR
E-mail: dr.alevelci_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Yrd.Doç.Dr. Mohammed Abubakar
Org: Aksaray Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Country: TR
E-mail: abk4real_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Nuh Özgül
Org: Aksaray Merkez Anadolu Lisesi, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Country: TR
E-mail: nuhozgul68_AT_hotmail.com

Yazar 4
Name: Merve Vural
Org: Aksaray Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, YL Öğrencisi
Country: TR
E-mail: mervevurallll_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Tülin Akdeniz
Org: Aksaray Üniversitesi, İİBF, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, YL Öğrencisi
Country: TR
E-mail: tlinakdeniz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)alevelci_AT_aksaray.edu.tr
Anahtar Kelimelerteknoloji ile zenginleştirilmiş eğitim, öğretim elemanı gelişimi
ÖzetÖğretim elemanlarının Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Ortamlarını Etkin Kullanımı (UYGULAMALI ÇALIŞTAY) Özet: Öğretim elemanlarının Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme (TZÖ) ortamlarını etkin kullanımı son zamanlarda giderek önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmaların sonucunda süregelen bilgisayar temelli öğrenme sistemi yaklaşımlarının yeterli olmamasından dolayı günümüzde çalışmalar daha çok Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme (TZÖ) ortamlarının geliştirilmesine yönelmiştir. Bu ortamların diğerlerinden üstünlüğü öncelikle bilgisayar temelli benzetim ve bilgisayar oyunları gibi sistemler kullanılarak öğrenme ortamlarını zenginleştirmektir. Bu durumda öğretim elemanlarına öğretme ve öğrenme sürecinde bu ortamları tasarlama, geliştirme ve kullanma görevi düşmektedir. Öğretim elemanlarının bu ortamı etkin kullanması için TZÖ konusunda yenilikleri takip ederek, uygulamalı çalışma yapmaları yararlı olabilir. Düzenleyenler: Yrd.Doç.Dr. Alev Elçi, Yrd.Doç.Dr. Mohammed Abubakar, Nuh Özgül, Merve Vural, Tülin Akdeniz Katılımcılar: Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Araştırma Asistanları, Yüksek Lisans Öğrencileri Katılımcı Sayısı: Kontenjan 25 kişi olduğu için lütfen 6.2.2017 kadar kayıt yaptırınız (mervevurallll@gmail.com) Ön koşul: 1. Eğitimde TZÖ ortamlarını başlangıç düzeyinde kullanmaya yeterli teknoloji okur yazarı olmak 2. Katılımcıların çalıştaya Akıllı telefon ve/veya bilgisayarını getirmesi Süre: Yarım gün Kapsam: Bu çalıştay, katılımcılara TZÖ ortamları konusunda farkındalık oluşturabilecek farklı etkinliklere yer verecektir. Ayrıca seçilen bazı TZÖ ortamları uygulamalı olarak kullanılacak ve sonucunda teknolojik yöntem ve araçları kullanmaları için katılımcılar kendilerine düşen rolü tartışarak bir sonuç bildirgesi oluşturacaklardır. Bu çalıştayda katılımcılar öğrenme-öğretme sürecinde TZÖ ortamını kullanmak için aşağıdaki konularda becerilerini geliştireceklerdir: 1. Güncel TZÖ uygulamaları ve ilişkin öğrenme kuramları. 2. Akademik ortamlarda öğretme, kendilerinin geliştirme konularında kendi akademik, bireysel ve mesleki sorumluluklarını arttırmak, 3. Meslektaşları ve öğrencileri ile yararlı iletişim ve ilişki kurmak, 4. Eğitsel etkinlikleri hazırlarken farklı öğrenme türlerini göz önünde bulundurmak, 5. Öğrencilerin öğrenme isteklerini ve başarılarını arttırmak için gerekli öğrenci etkinliklerini belirlemek ve uygulamak, 6. Uygun olan etkin öğretme ve öğrenme stratejilerini belirlemek Konunun önemi: Günümüzde yükseköğrenim kurumlarında öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri olan teknolojinin en etkin şekilde kullanılmasında öğretim elemanları önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle, kurumsal ve akademik yapıya uygun olarak öğretim elemanlarının teknoloji destekli öğrenmedeki mevcut yeterlikleri ve gerekirse mesleki gelişimlerinin hızlandırılması önem kazanmaktadır. Anlatılacak Konular: 1. Etkileşimli soru cevap 2. Sayısal hikaye anlatımı 3. Sanal toplantılar 4. Günlük tutma 5. Akademik işbirliği ve kaynak yönetimi. Gerekli donanım: Örnek uygulamaların katılımcılarla birlikte yapılmasını kolaylaştırması için çalıştayın yapılacağı odada 1. bilgisayarlar ve 2. tüm katılımcıların kullanımı sağlanacak hızlı kablosuz ağın olması gerekmektedir. Bilgisayar sağlanamaması durumunda katılımcıların kendi bilgisayarları, akıllı cep telefonları veya tabletleri ile çalışma yapılabilir. Örnek uygulamaların katılımcılarla birlikte yapılmasını kolaylaştırması için çalıştayın yapılacağı odada tüm katılımcıların rahatlıkla kullanabileceği hızlı kablosuz ağın olması gerekmektedir. Gerekli yazılım: Internet üzerinden bulut bilişim olanağı sağlayan ücretsiz yazılımlar kullanılacaktır.
Başlıklar AB-Çalıştay
E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC