19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkEğitimde Kullanılan Teknoloji Destekli İşbirlikli Ortamlar
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Agah Tuğrul Korucu
Org: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: agah.korucu_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Hüsniye Biçer
Org: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: TR
E-mail: byagah_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)akorucu_AT_konya.edu.tr
Anahtar Kelimelerİşbirlikli Öğrenme, İşbirlikli Ortam, Dinamik Web Teknolojileri, Bit Entegrasyonu
Özet

Bilgi toplumunun bireylerden beklediği becerilerin değişmesi ve eğitimde 
yapılandırmacılık anlayışına geçilmesi işbirlikli öğrenme kavramını da beraberinde 
getirmiş ve öğretim sürecinde önemli bir yöntem olarak kullanılmaya başlamıştır. 
Kullanıcının paylaşım yapmasına izin veren, paylaşım yapmasını destekleyen,  
işbirlikli çalışma yapmada kolaylık sağlayan, etkileşimli, dinamik web teknolojileri 
olarak adlandırılan Web 2.0 teknolojilerinin geliştirilmesi her alanda etkili olduğu 
gibi eğitim alanında da etkili olmayı başarmıştır. Bu araştırmada eğitimde kullanılan 
teknoloji destekli işbirlikli ortamlardan olan wiki, blog, podcast, rss, sosyal ağlar 
ve sosyal ağlardan en çok kullanılanı olan facebook, bulut teknolojileri ve en çok 
kullanılan Google drive, Windows azure platform service’in  genel özelliklerinin 
neler olduğu, bu ortamların eğitimde kullanılmalarında etkili olan özellikleri ve 
eğitimde kullanılmalarına ilişkin görüşler yapılan çalışmalar ele alınarak 
yorumlanmıştır.

Başlıklar E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
Web Servisleri
Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC