19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTıp Bilişiminde Sorunlar ve Yenilikler
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Doç.Dr.Adil Alpkocak
Org: DEÜ Bilgisayar Mühendisliği, Tıp Bilişimi Derneği
Country: TR
E-mail: alpkocak_AT_ceng.deu.edu.tr

Yazar 2
Name: Prof.Dr.Atilla Elçi
Org: Aksaray Üniversitesi
Country: TR
E-mail: atilla.elci_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Dr.Selen Bozkurt
Org: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Bilişimi Derneği
Country: TR
E-mail: selenb_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Y.Doç.Dr.Neşe Zaim
Org: Akdeniz Üniversitesi
Country: TR
E-mail: nesezayim_AT_gmail.com

Yazar 5
Name: Prof.Dr. Afsun Ezel Esatoğlu
Org: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: TR
E-mail: afsunezelesatoglu_AT_gmail.com

Yazar 6
Name: Prof.Dr.Osman Saka
Org: Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Bilişimi Derneği
Country: TR
E-mail: osmansaka46_AT_gmail.com

Yazar 7
Name: Filiz İŞLEYEN
Org: Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: filiz.isleyen_AT_saglik.gov.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerTıp Bilişimi
ÖzetBu panelde Tıp Bilişimi alanındaki en son gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar, sektörün farklı alanlardaki temsiclileri tarafından ortaya konularak tartışılacaktır.
Başlıklar AB-Panel
Dosya
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC