19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkSivil Havacılık Bakım Yönetimi Yazılımları için Kalite Yönetimi
Yazar(lar) Yazar 1
Name: R. Haluk Kul
Org: TC İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: TR
E-mail: rhkul_AT_gelisim.edu.tr

Yazar 2
Name: H. Osman Boyan
Org: TC İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: TR
E-mail: hosmanboyan_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)haluk.kul_AT_hotmail.com
Anahtar KelimelerHava Aracı Bakım ve Onarımı, Yazılım Kalitesi, Bakım Planlama Yazılımı, MRO, Yazılım Kalite Yönetimi
Özet
Özet: 
Havacılıkta uçakların uçuşa elverişliliğini sağlayabilmek için bakım, onarım ve revizyon 
etkinliklerinin planlanmış ve onaylanmış yöntemlere göre hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi 
gereklidir. Bu amaçla uçak üreticileri ve sivil havacılık otoriteleri çeşitli yöntemlerle her uçak 
modeline uygun bakım planlarını oluşturmaktadır. Havayolu operatörleri bu bakımların 
yapılmasından sorumludur. Eğer havayolu işletmesinin belli bakım - onarım işlemleri için yetkisi 
yok ise bu işlemler yetkili bakım - onarım - revizyon (maintenance - repair - overhaul [MRO]) 
şirketlerince gerçekleştirilmektedir.

Bakım işlemlerinin uçağın seyir defterine göre planlanması ve gerçekleştirilen bakım 
işlemlerinin kayıt altına tutulması konusunda Sivil Havacılık otoriteleri tarafından çok sıkı bir 
şekilde düzenlenmiş olan ve denetlenen izlekler (prosedürler) bulunmaktadır.
 Bu izleklerin bilgisayar destekli bilişim sistemleri yardımıyla yürütülmesi için oluşturulan 
yazılımlarda yazılım kalite yönetimi konusu, bakım izleklerinin kalite yönetimi süreçlerinin gölgesinde kalmış ve gereken önem havacılık otoriteleri, havayolu işletmeleri, bakım firmaları 
ve hatta yazılım firmaları tarafından gösterilmemiştir.

Bu çalışmada bu eksikliğin gerekçeleri ve gelecekteki olası durumlar göz önüne alınarak, 
Türk Sivil Havacılığı özelinde yazılım kalite standardizasyonu için geleceğe yönelik gelişme 
olasılıkları göz önüne alınarak yazılım kalite standardizasyonu yönetimi için önerilerde 
bulunulacaktır.

 
Başlıklar AB-Bildiri
Veri Tabanı ve Yönetimi
Yazılım Mühendisliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC