19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGPU Önbelleklerinde Yerelliğe Bağlı Dinamik Yazma Politikası
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Çağatay Turgut
Org:
Country: TR
E-mail: cagatayturgut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Oğuz Ergin
Org:
Country: TR
E-mail: oergin_AT_etu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)cagatayturgut_AT_gmail.com, 05547310748
Anahtar KelimelerGPGPU, Önbellek, Yazma Politikaları, Yerellik Detektörü, Dinamik Yazma Politikası
Özet
GPU Önbelleklerinde Yerelliğe Bağlı Dinamik Yazma Politikası önerilen yazma yerelliği
 detektörünü kullanarak uygulamaların belli bölgelerindeki yerellik yoğunluklarına 
bakarak önbellek yazma politikalarını değiştirmektedir. 
GPU mimarilerinde kullanılan farklı yazma politikalarının birbirlerine göre belli 
durumlarda avantajları bulunmaktadır. Uygulamaların çalışma anında tercih
 edilebilecek yazma politikası uygulamanın ve donanımın birçok parametresine göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Günümüz GPU mimarilerinde derleyiciler tarafından 
sabit bir yazma politikası seçilmektedir. Bu çalışmada saat periyot çözünürlüğünde 
çalışabilen GPU simülatörü üzerinde uygulamaların çalışma anında  yerellik 
yoğunluklarına göre kullanılan yazma politikaları arasında dinamik geçişler yapılarak
 sabit bir yazma politikasına göre başarım artışı sağlanabildiğini gösterdik.

Başlıklar AB-Bildiri
Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
Gömülü Sistemler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC