19. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkBilgisayar Mühendisliği için Yenilikçi Finansal Teknolojiler Staj Programı
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ersin Ünsal
Org: Mirsis Bilgi Teknolojileri
Country: TR
E-mail: ersin.unsal_AT_mirsis.com.tr
Diğer Yazar(lar)ersin.unsal_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerBilgisayar mühendisliği, staj, finans, finansal teknolojiler, fintech
Özet
Üniversite öğrencileri staj programlarından her zaman yeterince etkin şekilde 
faydalanamamaktadır. Oysaki eğitimin bir dönüşüm geçirdiği günümüzde, staj 
programlarının etkinliği çok daha büyük önem kazanmıştır. Bu çalışmada Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencilerine daha etkin bir staj deneyimi yaşatmak amacıyla tasarlanan 
Finansal Teknolojiler Staj Programı tartışılacaktır. Ülkemizde ilk örneğini gerçekleştirdiğimiz Finansal Teknolojiler Staj Programı’nın sonuçları değerlendirildiğinde, 
bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin gelişimlerine önemli katkılar sağladığı 
gözlemlenmiştir. Üniversite ve Teknopark iş birliklerinin de arttırılmasıyla staj 
programlarının daha etkin sonuçlar sağlayabileceği gözlemlenmiştir.

Başlıklar AB-Bildiri
Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerçeve ve Teknoparklar
Bulut, Kuantum ve Yüksek başarım bilişimi
E-is, M-İs, Yeni Ekonomi
Eğitim Yönetimi ve Bilişim
Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2015 Zakon Group LLC