Eren Can Aybek, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Programı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl aynı programda doktora eğitimine başlamıştır. Doktora eğitimini 2016 yılında tamamlamayı hedefleyen Aybek, 2010 yılından beri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Madde Tepki Kuramı ve Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test (Computerized Adaptive Test) uygulamaları akademik ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

2009 yılından beri araştırmacılara istatistiksel analiz konusunda yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ayrıca Eğitim Fakültesi'ndeki İstatistik I ve II derslerini vermiştir. Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki İleri Eğitim İstatistiği I ve II derslerinde görev almıştır.