Akademik
Bilişim Konferansları
Kısa Ders
Tanıtım Formu, v1.0
Talep Sahibi
Eğitmene Ait Bilgiler
Adı, Soyadı
1.
Halil Kaya
/Görevi
2.
Android Uygulama Geliştiricisi
Kurum/Kuruluş
3.
Kapgel
E-posta
4.
halil@halilkaya.net
Telefonları, iş
ve/veya cep
5.
+90 539 230 2787
Varsa, web satfası URL
6.
http://halilkaya.net
Tarih
7.
11.10.2015
Eğitmenin Kısa Biyografisi
8.
Android uygulama geliştiricisi, özgür yazılım
aktivisti, İstanbul HackerSpace ve Alternatif
Bilişim Derneği üyesi.
Kısa Derse
Ait Bilgiler
Kısa Ders
Adı
1.
Android Uygulama Geliştirme Eğitimi
Süresi (en az yarım gün bazında, 2 gün, 1.5
gün vb, yarım gün= en az net 2.5 saat)
2.
4 Gün
Kısa d
ersin hedefi
3.
Kurs sonunda bir Android uygulaması geliştirmek
için temel bilgiye sahip olmak ve bu temeli
geliştirmek için öngörü kazandırmak.
Kısa derse
kimler katılabilir?
4.
Java konusunda deneyimli, Android uygulama
geliştirme ile ilgilenen herkes.
Katılımcılar için ön-şartlar (varsa)
5.
Nesne tabanlı programlama mantığına hakim
olmak, başlangıç-orta düzey Java bilgisine sahip
olmak.
Katılımcıların eğitime getirmesi gereken
donanım/yazılım (varsa)
6.
Katılımcıların bilgisayarlarına Android Studio'yu
kurmuş olmaları gerekmektedir. Dersler Linux
işletim sistemi üzerinden işleneceği için
katılımcıların da bilgisayarlarında Linux işletim
sistemini kullanmaları önerilir. Katılımcılar
denemelerini kendi gerçek cihazları üzerinden
yapacaklarsa cihazlarının ADB driver'ını
bilgisayarlarında kurmuş olmaları gerekmektedir.
(Linux üzerinde ADB driver kurmanıza gerek
kalmaz) Emulator üzerinden çalışacak olanların da
Genymotion kurmaları, dersleri daha hızlı ve etkili
file:///home/halil/Desktop/Ornek-Kurs-Seminer-...
1 of 2 11-11-2015 23:11
işlememizi sağlayacaktır.
Azami katılımcı sayısı (varsa)
7.
50 Kişi
Kapsanacak Konular: 1. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)
8.
Android nedir?
Android Studio'nun tanıtılması
Proje ağaç yapısı (src, res...v.s)
Temel nesneler (Activity, Intent,
View, ViewGroup)
Kapsanacak Konular: 2. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)
9.
Activity'ler arası veri iletişimi
Layout nesnesi ve çeşitleri
Toast mesajları ve Dialog class'ı
ActionBar ve Menüler
Kapsanacak Konular: 3
. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)
10.
Adapter
Form elemanları (Button, ListView,
RadioButton, Checkbox, Spinner)
Veritabanına giriş ve sorgular
Kapsanacak Konular: 4. Yarım Gün
(her bir saat için en az bir konu başlığı)
11.
(ders 2 günden fazlaysa yarım gün bazında ekleyiniz)
Öğrenilenlerle bir uygulama
yazmak
Konferans organizasyonundan beklenen
donanım/yazılım desteği (varsa)
12.
Diğer Bilgiler
13.
Notlar:
Talep sahibi e
ğitmenin bu formu doldurduktan sonra, formun tercihan pdf ya da pdf eşdeğeri şeklini
http://openconf.ab.org.tr/
adresine yüklemesi gerekmektedir.
1.
AB-KisaDersTanitim-Formu-v1.doc Sayfa
1
/ 1
file:///home/halil/Desktop/Ornek-Kurs-Seminer-...
2 of 2 11-11-2015 23:11