AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSLARI


                       

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerinde ulusal altyapı, araştırma ve geliştirme, üretim, eğitim ve kullanım alanlarını tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, birikimleri paylaşmak ve ortak politikalar oluşturmak amaçlarıyla Akademik Bilişim Konferansları dizisi 1999’dan bu yana düzenlenmektedir.

Konferanslar ulusal boyuttadır ve 1999’da düzenlenen ilk konferansta alınan karar doğrultusunda sadece Anadolu üniversitelerinde düzenlenmektedir. Konferansların düzenlenmesinde İnternet Teknolojileri Derneği ve yerel düzenleyici üniversite işbirliği yapmaktadır. Yerel düzenleyici üniversiteler, Anadolu üniversitelerinin insangücü ve konferans salonları altyapısı göz önüne alınarak Devamlı Düzenleme Kurulu tarafından saptanmaktadır.

Konferanslarda bildiri sunumları, sponsor firma/kuruluş sunumları, kısa ve uzun süreli eğitim seminerleri, açık oturumlar ve çalışma grupları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Konferanslar kayıt olan herkese açıktır ve katılım ücretsizdir.

Bir süredir düzenlenemeyen Akademik Bilişim Konferansları, 2024 yılında İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğiyle tekrar hayata geçecektir. İmkanların optimum kullanılabilmesi için AB'24, Anadolu üniversitelerinde gerçekleştirilme kuralını bu yıl esnetmektedir. Her türlü katkı için konferans e-postası olan ab@inetd.org.tr ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

Geçmiş yılların bildiri kitaplarına bu adresten ulaşabilirsiniz.
22. Akademik Bilişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul - Beyazıt 22-23 Şubat 2024 AB'24
21. Akademik Bilişim Konferansı, Ordu Üniversitesi, Ordu 13-15 Şubat 2019 AB'19
20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük Üniversitesi, Karabük 31 Ocak-2 Şubat 2018 AB'18
19. Akademik Bilişim Konferansı, Aksaray Üniversitesi, Aksaray 8 - 10 Şubat 2017 AB'17
18. Akademik Bilişim Konferansı, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın 3 - 5 Şubat 2016 AB'16
17. Akademik Bilişim Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 4-6 Şubat 2015 AB'15
16. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin Üniversitesi, Mersin 5-7 Subat 2014 AB'14
15. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 23-25 Ocak 2013 AB'13
14. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak Üniversitesi, Uşak 1-3 Şubat 2012   AB'12
13. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya 2-4 Subat 2011 AB'11
12. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla Üniversitesi, Muğla 10-12 Şubat 2010 AB'10
11. Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 11-13 Subat 2009 AB'09
10. Akademik Bilişim Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale   30 Ocak - 1 Şubat 2008 AB'08
9. Akademik Bilişim Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 31 Ocak -2 Şubat 2007 AB'07
8. Akademik Bilişim Konferansı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 9-11 Şubat 2006 AB'06
7. Akademik Bilişim Konferansı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 2-4 Şubat 2005 AB'05
6. Akademik Bilişim Konferansı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 11-13 Şubat 2004 AB'04
5. Akademik Bilişim Konferansı, Çukurova Üniversitesi, Adana 3-5 Şubat 2003 AB'03
4. Akademik Bilişim Konferansı, Selçuk Üniversitesi, Konya 6-8 Şubat 2002 AB'02
3. Akademik Bilişim Konferansı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1-2 Şubat 2001 AB'01
2. Akademik Bilişim Konferansı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 10-11 Şubat 2000 AB'00
1. Akademik Bilişim Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 18-20 Mart 1999 AB'99


 
  Devamlı Düzenleme Kurulu:
 
    *    Mustafa Akgül (Onursal Üye)
    *    Serra Çelik, İstanbul Üniversitesi
    *    Emre Akadal, İstanbul Üniversitesi
    *    Zeynel Cebeci, Çukurova Üniversitesi
    *    M. Ufuk Çağlayan, Yaşar Üniversitesi
    *    Ethem Derman (Emekli), Ankara Üniversitesi    
    *    Doruk Fişek, Özgür Yazılım A.Ş.    
    *    Yavuz Günalay, Bahçeşehir Üniversitesi    
    *    Attila Özgit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
    *    Zerrin A. Reis, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa


Her türlü iletişim için :   ab@inetd.org.tr