Aktif Katılım Çağrısı


AKADEMİK BİLİŞİM 2001
1-2 Şubat 2001
Ondokuz Mayis Üniversitesi
Samsun

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2001 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Ana Konular
 

Eğitim Seminerleri
 • Temel bilişim eğitimi
 • Kampus Bilgisayar Ağları
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Araştırmada Bilişim
 • İnternet servislerinin çalıştırılması
 • Elektronik kütüphaneler
 • Ulusal ve Kurumsal Ağ yapıları
 • Üniversite bilişim sistemleri
 • Yüksek başarımlı hesaplama
 • Medikal bilişim
 • Uzaktan Eğitim
 • İnternet destekli eğitim

 • Ağ Yönetimi
 • Sistem Yönetimi
 • Sistem Güvenliği
 • Web kurulumu ve Yönetimi
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS ve Sendmail
 • Web - Veritabanı arayüzü
 • Perl, PHP, Python, F
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba, Mars
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • CORBA

Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.Yerel Kurul

Mustafa Cetin mustafac@omu.edu.tr
Ozcan Yildirici ozcan@omu.edu.tr
Erhan Erdogan erhan@omu.edu.tr
Tel:(362) 457 6068 Faks: (362) 457 6063


Her türlü iletişim için :
bilgi@ab.org.tr       http://ab.org.tr/


Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr


POSTSCIPT A4: cagri.ps | Kosegende Ab2001
PDF A4: cagri.pdf | Kosegende Ab2001