Akademik Bilişim 2002

6-8 Şubat 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya

 

Konferans Programı, Sürüm 4.1,   1 Şubat 2002

1. GÜN : 6 Şubat 2002  Çarşamba

 

30 Ağustos Salonu (SDKM)

Salon A (Diş Hek. Kon.Salon.)

Salon B (Diş Hek. Kon. Salonları)

Malazgirt Salonu (SDKM)

08:30-09:30

Kayıt

 

 

 

09:30 - 10:30

 

Açılış

- Attila Özgit, AB Yürütme Kurulu

- Prof Dr  Abdurrahman Kutlu,  S. Ü. Rektörü

- Dr  Oktay Vural, Ulaştırma Bakanı

 

 

Linux Seminerleri

Doruk Fişek

Linux Tanıtım

10:30 - 11:00

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

11:00 – 12:30

 

Davetli Konuşma 1:

Ağ Üzerinden Bilgi Erişimi

Fazlı Can

 

 

Davetli Konuşma 2:

Gönlümdeki ULAKBİM

Tuğrul Yılmaz

 

Portal Deneyimleri Y: F. Keskinkılıç

 

91. M. Bulun, Bir e-Türkiye Projesi

27. B. Çavaş ve ark., Web tabanlı fen bilgisi öğretmen destek sistemi

39. S: Karaman, Eğitsel içerikli web kaynaklarının akreditasyonu için öneri

74. FM. Keskinkılıç, Eğitim portalı, bilişim hizmetleri sınıfı

Eğitim Uygulamaları I  Y:Z.Adıyaman

 

02. Ü. Ufuktepe ve ark., WebMathematica

12. M. Karakuzu, Web tabanlı eğitimde öğrenci/katılımcı nitelikleri

101.M. Karabatak-A. Varol, Web tabanlı uzaktan eğitimde otomasyonun önemi

50. H. Dağ-SN. Turhan, Doğrusal olmayan denklemlerin çözüm tekniklerinin sanal

82. Z. Adıyaman, Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi

 

 

Linux Seminerleri

 

Serdar Köylü

Network Temelleri

 

 

 

12:30 – 14:00

Yemek Arası

Yemek Arası

Yemek Arası

Yemek Arası

14:00 – 15:30

 

 

 

 

 

 

Açık Oturum           Y: M. Akgül

Ulusal AB Politikaları I: Hedefler, Mekanizmalar

Konuşmacılar:

     

Tuğrul Yılmaz       (Ulakbim)

Fikret İkiz              (Ege Ü)

Bülent Karasözen  (ODTÜ)

Haluk Gökçora      (A.Ü)

Teknoloji Sunumları

 

76. C.Pasarel, Koç Sistem, Bilgi yönetimi ve portaller

 

80. E. Görmen, Koç Sistem, Bir başka dünya:Kriptografi ve iletişim üzerine notlar

 

 

Web Temelli Öğrenim Deneyimleri

Y: F. Yıldız

73. E. Karaoğlu ve ark., Üniversitelerde sanal kampüs uygulaması

30. B. Şengörür ve ark., Uzaktan öğretimde akademik ve idari yapılanma

31. O. Torkul ve ark., Uzaktan öğretimde tümleşik çözümler

47. F. Yıldız ve ark., İnternete dayalı uzaktan eğitim.

 

 

 

Linux Seminerleri

 

Ahmet Derviş

Squid Proxy Sunucusu

 

15:30 - 16:00

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

16:00 - 18:00

 

 

 

 

 

 

Açık Oturum         Y: U. Çağlayan

Ulusal AB Politikları II:  Ulakbim

Konuşmacılar:

    

       

Tuğrul Yılmaz       (Ulakbim)

Ömer Gebzilioğlu         (Ankara Ü)

????                        (DPT)

?????                      (Maliye. Bak.)

Teknoloji Sunumları

 

78. O. Ekiz, Koç Sistem, Kablosuz iletişim ağları – content networking ve uzaktan eğitimde kullanılması

79. D. Günçer, Koç Bryce, Türkiye ve dünyada uzaktan eğitim uygulamaları

77. C. Pasarel, Koç System, Bilgi Sistemleri, staratejik planlama yöntemi

Yazılım Teknolojileri  Y: S. Kocaman

 

15. A. İstanbullu ve İ. Güler, Eğitim yazılımı hazırlama araçları

85. E. Ölmez, Başkalarının çözümleri işimize yarıyor mu? Yazılım süreç kalitesi

46. B. karaoğlan ve S. Kocaman, Web tabanlı ders sunumu için kabuk system tas.

08. O. Taş, Konut tahsis otomasyonu

 

 

Linux Seminerleri

 

Fatih Özavcı

Özgür Güvenlik Yazılımları

 

2. GÜN : 7 Şubat 2002  Perşembe

 

 

Salon 1

Salon 2

Salon 3

Salon 4

09:00 - 10:30

 

E-Kütüphane I    Y: D. Atılgan

 

35. B. Karaoğlan-E. Ursavaş, Kurum içinde güvenli Belge saklanması

72. G. Alır, Türk basınında bilgi erişim sorunları

96. H.K. Bahşişoğlu-K. Çömlekçi, Veri Tabanlarının seçimi

 

Sağlık Bildrileri   Y: O. Saka

 

93. M. Karakaplan ve ark., Hastane Bilgi sistemi

57. M. Bulun ve ark., Sağlık hizmetlerinde bilişim teknolojilerinin önemi

119. M. Kapıcıoğlu, Teletıp ve Teleeğitim.

09. P. Erdoğmuş ve B. Erdoğmuş, İnternett online radyoloji eğitimi

Teknoloji Sunumları

 

107. H. Aydın, BizNet, Üniversite ve bilgi güvenliği

118. U. Özarun, IBM, Lotus Domino sunucu ailesi.

 

 

 

 

 

 

Microsoft

Web Tabanlı Eğitim

 

10:30 - 11:00

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

11:00 – 12:30

 

E-Kütüphane II Y: A. Günden

 

06. M. Boz, Elektronik tezler

51. M.E. Küçük, Elektronik Tezler

86. İ.H. Nakilcioğlu, İnternette bilimsel araştırma
17. K.K. Şanlı, İnternete yönelik öğrenci kulübü çalışması

Teknik Bildiriler  Y: A. Levi

 

58. G. Uluç, Bilişim teknolojileri, küreselleşme ve kalkınma

19. R. Çölkesen, Ipng tabanlı internet üzerinde dolaşabilen sE-Cüzdan

84. A. Levi, Açık anahtar tabanlı şifreleme neden zordur?

Sınav Sistemleri  Y: S. Altunbay

 

24. F. Yıldız ve ark., Soru bankası ve online sınav sistemi

20. H. Kaptan ve ark., Web tabanlı eğitimde sınav uygulama teknikleri

95. M. melek, Uzaktan öğretimde kalite

94. S. Altunbay, Öğrencilere internet üzerinden not verme ve gorme yazılımı

Yazılım ve Programlama Y:U.Özge

 

40. B. Yolaçan ve ark., Türkçe sözdizimi tabanlı bir programlama dili:TPD

81. A. Güven, Crusoe işlemcileri

14. B. Say ve ark., Bilgisayar ortamında bir derleme çalışması

53. E. Balki, Bilgisayar destekli eğitim

12:30 – 14:00

Yemek Arası

Yemek Arası

Yemek Arası

Yemek Arası

14:00 – 15:30

 

 

 

 

 

 

Üniversite Bilgi Sistemleri Y: A. Altun

 

10. H. Kılıçaslan ve ark., Üniversite bilgi sisteminde internet uygulamaları deneyimi

25. M.Ganiz-Ş. Toprak, Akademik personel yayın takip sistemi

26. F. Yıldız ve ark., Tarayıcılarda renk doğruluğu üzerine bir çalışma

44. A. Altun ve N. Varol., Web tabanlı lisansüstü başvuru/Kabul sistemi

Eğitim Uygulamaları II Y: F. Yıldız

 

34. T.Çay-F.İşcan, Harita mühendisliğinde kullanılan programlama dilleri

23. K. Toker ve ark., Microişlemciler dersi internet destekli labaratuar uygulaması

21. H. Kaptan ve ark., Yönlendirici algoritmaları için web tabanlı eğitim simül.

07. AE. Tümer-F. Ünsaçar  BT alanındaki terimlerin türkçe karşılıklarının bulunması

Teknoloji Sunumları

 

110. C. Kurt, Datassist, Açık kaynak kodu tabanlı adanmış sunucu cihazlarının eğitimde kullanımı

108. E. Yılmaz, e-Öğrenimde Altyapı Oluşturmak

 

 

 

 

Microsoft
.Net Teknolojileri

15:30 - 16:00

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

16:00 - 18:00

 

 

 

 

 

 

83. MEB Projeleri ve Değerlendirmesi

            Y: İ. Barboros

Hilal Bereket

Aysel Özfırat

Erol Düzgün, Turay Karadere, Ümit Dinç

Zehra Adıyaman

Sinan Şimşek

Serpil Yürüker

 

Yeni Teknolojiler  Y: R. Çölkesen

 

61. Y. Güven, IPv6’nın IPv4 ile karşılaştırılmalı anlatımı

65. O. Bektaş, IP multicast ve yayın uyg.

38. F. Ayaydın ve ark., Kampüs ağ teknolojilerinde yeni uygulamalar

18. R. Çölkesen ve ark., Yeni nesil hücresel kablosuz ağ teknolojileri

Programlama Eğitimi

 

37. Çölkesen,  Linux altında görsel programlama Eğitimi

 

 

 

Microsoft
.Net Teknolojileri

 

 


3. GÜN : 8 Şubat 2002  Cuma

 

Salon 1

Salon 2

Salon 3

Salon 4

09:00 - 10:30

 

Çalışma Grubu    Y: E. Derman

 

43. Üniversite BİM yöneticilerinin sorunları ve çözüm yöntemleri.

 

(Sadece BİM Daire Başkanları Katılabilir)

E-Kütüphane III  Y: S. Aydar

 

66. Z. Kanbur, ULAKBİM veri tabanları

67. A. Arıkan, ULAKBİM Cahit Arf bilgi merkezi hizmetleri

68. A. Koral, Yayın  / Atıf tarama

69. F. Başar, Süreli yayın (basılı/elektron.)

Uzaktan Eğitimde Bazı Sorunlar

Y: A. Varol

56. M. Alkan-H. Tekedere, Tümleşik servisler sayısal şebekesi (ISDN)

28. F. Yıldız ve ark., Direct file organization algoritmalarının uygulanması

41. N. Varol, Bilişim teknolojilerinin eğitim kurumlarında kullanımları

42. A. Varol, Türkiye’de uzaktan eğitimi engelleyen yasal hükümler ve çözüm öner.

 

 

Linux Seminerleri

 

Devrim Gündüz

Veritabanına Giriş

10:30 - 11:00

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

11:00 – 12:30

 

Bilişim Eğitimi   Y: A. Elçi

 

92. M. İnceoğlu, Üniversitelerde verilen temel bilgisayar eğitimi üzerine bir izlenim

36. M. Erdal, Elektronik ticaret eğitimi ve program içerikleri nasıl olmalı?

16. İ. İpek, Bilgisayarla öğretim ve uzaktan öğretim tasarımı modeli

59. A. Elçi, ACM/IEEE Bilişim ders programı önerisi ve Haliç Ü. deneyimi

E-Kütüphane IV  Y: M.E.Küçük

 

11.  S. Aytaç, Eski Türk yazmaları için web erişimli sayısal arşivler

13. H. Takçı-İ-Soğukpınar, Kütüphane kullanıcılarının erişim desenlerinin keşfi

49. Y. Bitirim ve diğerleri., Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme

 

Teknoloji Sunumları

 

109. T. Okay, Sun microsystems, Eğitimde açık ağ ortamları

 

121. T. Okay,  Sun microsystems, Liberty Alliance girişimi

 

 

Linux Seminerleri

 

Doruk Fişek

MySQL Veritabanı Sunucusu

 

 

12:30 – 14:00

Yemek Arası

Yemek Arası

Yemek Arası

Yemek Arası

14:00 – 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft

Site Builders

 

 

 

Teknoloji Sunumları

 

102. K. Ülkü, Oracle, Merkezi veri tabanı Yönetim sistemi

 

54. D. Sungurlu, Cisco, Cisco networking akademisi programı.

 

Teknoloji Sunumları

 

116. M. Timurçin, IBM, AIX 5L.

 

117. B. Asal ; IBM, Uzaktan eğitimde IBM çözümleri

 

 

Linux Seminerleri

 

Berk Demir

Linux Çekirdegi

15:30 - 16:00

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

Çay/Kahve Arası

16:00 - 18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft

Site Builders

 

 

Ulakbim Uygulamaları  Y: Y. Güven

 

104. MH. Dilek, LDAP tabanlı dizin servisleri ve akademik uygulamaları

63. O. Temizsoylu, ULAKNET uçlarının kullanıcı profilinin incelenmesi

64.  İ. Gürcan, Türkiye internet bağlantı haritası çalışması

70. EA. Kaynak, Kullanıcı odaklı web tasarımı ve ULAKBİM web sitesi

105. MH. Dilek, Arama motoru ile desteklenmiş bookmark servis önerisi

Teknoloji Sunumları

 

120. T. Okay,  Sun microsystems, Java Semineri

 

 

 

Linux Seminerleri

 

Serdar Köylü

 IPtables ile Güvenlik Duvarı