Paper 119

Generated: Wed Jan 30 06:03:17 2002

prev (118) overview next (120)

119 - TitleTele-Tıp ve Tele-Eğitim Uygulamaları ve Üniversitemizdeki Gelişmeler
AuthorsM.İ.Sefa Kapıcıoğlu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana B.D.
Muzaffer Şeker, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anatomi Ana B.Dalı
PC MemberNo
Contact personMuzaffer Şeker, mseker95@yahoo.com, 0332.3232600/1712
Main Fields5. Medikal Bilisim
9. Uzaktan Egitim
10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTele-Tıp ve Tele-Eğitim Uygulamaları ve Üniversitemizdeki Gelişmeler
Prof.Dr. M.İ. Sefa Kapıcıoğlu, Doç.Dr. Muzaffer Şeker*
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, *Anatomi Anabilim Dalı, Konya

Bilgisayar ve telekomunikasyon teknolojisindeki yeniliklikler hemen her alanda bağlantılı uygulama alanlarına da olumlu katkılarını gündeme getirdi. Bu katkılardan en önemlileride dünyada en çok tartışılan ve verilen hizmetin kalitesinin genellikle insanları memnun etmediği insanoğlu için hayati önem taşıyan iki alanda sağlık ve eğitim sektöründe Tele-tıp ve Tele- eğitim isimlendirmeleri ile tanımlanan ve her gün yüksek teknoloji ile desteklenerek geliştirilen ve birbirlerine destek veren alanlar olarak devlet ve özel şirketlerin yatırımlarında son yıllarda genişçe yer alan uygulamalar olarak yerini aldı. Tele-tıp içerisinde tele-eğitim uygulamaları zorunlu olarak bulunmaktadır. Tele–tıp sağlık birimlerinin organizasyonu, entegrasyonu, en kısa sürede ve en etkin şekilde iletişim sağlayarak klinik bilgi artırımı yanı sıra sağlık sisteminin her katmanındaki personeli ile müşteri(hasta) sağlık eğitimi, halk sağlığı eğitimi ve bunlara ek olarak yönetim ve bilgi paylaşımlarında telekomunikasyon ve bilgi teknolojisinin etkin olarak kullanımıdır. Tele-eğitim sistemi de Tele-tıp gibi doğal çevrenin düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin artılması için her birey ve toplum için gerekli olan bilgiye ulaşımı kolaylaştırarak fiziki engelleri en aza indirerek en hızlı, en kaliteli, en ekonomik eğitim olanakları oluşturmayı amaçlaması nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda ençok ilgi gören ve yatırım yapılan alanlardır.Ülkemizdede bu konular üzerine çalışarak projeler geliştiren TÜBİTAK, DPT, MSB, MEB, Ulaştırma ve Sağlık bakanlıkları ve Üniversitelerimiz gibi devlet kuruluşları yanısıra azda olsa gelişmiş ülkeler ile bağlantılı özel sektör yatırımları (SAYKON, DEKSAR, EREL vb)ile karşılaşmaktayız. Ayrıca Üniversiteler arası iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı Uzaktan yükseköğretim (Tele-eğitim)için YÖK 14.12.1999 tarih, 23906 sayılı bir yönetmelik yayınlamış ve bu yönetmeliğin yürütülmesinde görev alacak bir Milli Enformatik Milli Komitesi oluşturmuştur. Ayrıca bir devlet politikası olarak üzerinde çalışılan ve e-devlet projesi de ilerleyen yıllarda birimler arası entegrasyonu zorunlu kılan umut verici bir proje olarak yaşama geçirilmeyi beklemektedir. Bu bildirimizde Tele-tıp ve tele eğitimin ilgi ve uygulama alanları ve sağladığı avantajlar (Fiziki ve coğrafi engellerin en seri şekilde aşılarak konu ile ilgili uzman kişiler tarafından en iyi hizmetin en ucuza verilmesi, Halk sağlığı ve koruyucu hekimlikte eğitim ve sağlık kurumlarının entegrasyonu, Bilgi transferinde etkin iletişime bağlı olarak yüksek teknolojiye entegre yetişmiş personel sayısının artırılması ve geliştirilmesi sonucundaki ortak kazanımlar )ve ortaya çıkan dezavantajları (Alt yapı sorunları, Ekonomik sorunlar ile Güvenlik konuları ve Etik sorunlar gibi) tartışılacaktır. Ülkemizde Yüksek teknolojinin takip edilmesinde alt yapı eksiklikleri ile her alanda olduğu gibi planlama ve ekonomik güçlükler ile yoğun bir şekilde karşılaşılmaktadır. Fakat bunlardanda önemlisi teknolojinin çok hızlı gelişken dinamik yapısı yanısıra pahalı olması ve güvenlik problemleri içermesidir. İlerleyen yıllarda bu sorunlarında önemsiz kalarak yaygın uygulama alanlarına kavuşulacağıda bir gerçektir. Bu bağlamda yerel olarak Üniversitemizdeki Hastane otomosyonu projesi ve uzaktan eğitim planlamaları (SUZEP, İnternet üzerinden öğrenci kayıt işlemleri ve sınav değerlendirilmelerinin duyurulması ve benzeri iletişim Öğrenci ve personel eğitim çalışmaları) ile multimedya destekli eğitim (SİSA 1997 ve 1999 eğitim CD’si çalışmaları) proğramlarının alt yapı çalışmaları tamamlanarak üniversitemizin bu tür uygulamalar için gerekli donanıma kavuşması sağlanmış ve Türk Telekom ile ilgili teknik bağlantı sorunlarının giderilmesi konusunda da girişimlerde bulunulmuştur. İlerleyen günlerde bu çalışmaların uluslararası ve bölgesel ağ bağlantıları ile üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıran en önemli olumlu özellik olarak artarak gelişeceğini düşünüyoruz.
RemarksKonu Rektör yardımcımız Prof.Dr. Behiç Coşkun bey tarafından Ethem beye 25.1.2002 tarihinde Konyada Ethem beye iletilmiş.
Eğer onaylarsanız, sanırım, eğer sizce bir sakıncası yoksa, 2.günkü proğramda 7 Şubat.2002 Salon 2 dekioturumda uygun diye düşünüyorum.
Saygılarımla
Muzaffer Şeker

prev (118) overview next (120)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente