Paper 72

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (71) overview next (73)

72 - TitleTürk Basını'nda Bilgi Erişim Sorunları
AuthorsGulten ALIR, Hacettepe Univ.
PC MemberNo
Contact personGulten ALIR, alir@hacettepe.edu.tr, 0-312-2978200
Main Fields4. Elekronik Kutupahneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAraştırmamızda, gazetecilerin bilgi gereksinimlerini belirlemek amacıyla Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Radikal, Sabah ve Zaman Gazeteleri'nin Ankara temsilciliklerinde çalışan sarı basın kartı sahibi gazetecilere uygulanan anketin sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmamızın ilk bölümünde gazetecilerin bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışları ve Dünya'daki kupür veri tabanı örnekleri konusundaki literatür incelenmiştir.
Araştırmamızın sonucunda, gazetecilere uygulanan anketler ışığında, ülkemizdeki gazetecilerin bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışları incelenerek bu gereksinimlere yanıt verebilecek bir kupür veri tabanı önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler:Gazetecilik, veri tabanı, bilgi gereksinimi, bilgi arama davranışları.
Remarks

prev (71) overview next (73)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente