Paper 86

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (85) overview next (87)

86 - Titleİnternet’te Bilimsel Araştırma (İnternet Belgeleriyle İlgili Dipnot ve Kaynakça Yazım Standardizasyonu Üzerine Öneriler)
Authorsİsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU, Afyon Kocatepe Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personİsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU, inakilci@aku.edu.tr, (542) 383 10 23
Main Fields
Other Main FieldsAraştırmada Bilişim
Abstract + KeywordsBilimsel araştırmaların uygulanmasında geleneksel yazılı ve basılı belgelerin yanında İnternet kaynaklarının kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Ancak bu kullanımda belirli standartların henüz yerleşmemiş olmasından dolayı önemli zorluklar ortaya çıkmaktadır. Eğitim kuruluşlarımızda gerek önlisans - lisans gerekse yüksek lisans - doktora çalışmaları sırasında öğrencilerimizin yaşadıkları sıkıntıların yanı sıra, akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarla ilgili karşılaştıkları metodolojik ve biçimsel sorunların giderek artmakta oluşu bu alanda kapsamlı bir altyapı çalışmasının yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir.
İnternet gibi yeni sayılabilecek bir oluşumun günümüzde alışılmış bütün bilgi kaynaklarının önüne geçmesi ve son derece geniş bir bilişim merkezi haline dönüşmüş olması, bu merkezle ilgili bilimsel araştırma kurallarının, yöntem ve yordamlarının, içerik ve biçim bakımından belirli standartların saptanıp yerleştirilmesinin önemini bir kat daha artırmıştır.
Bilimsel çalışmalarda İnternet belgelerinin kullanımı kadar bunların yazım ve gösterim biçimleri de önem taşımaktadır. Özellikle yararlanılan Web kaynaklarının bilimsel metinlere yansıtılmasında uyulması gereken bir kurallar zinciri bulunmadığından bu konuda tam bir kargaşa göze çarpmaktadır. Dipnot ve bibliyografya yazımlarında bilimsel ve biçimsel birlikteliği sağlamak için geniş ölçekli bir standardizasyona gidilmesi kaçınılmazdır.

Anahtar Kelimeler: İnternet, bilimsel araştırma, dipnot, kaynakça, standardizasyon
Remarks

prev (85) overview next (87)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente