Aktif Katılım Çağrısı


AKADEMİK BİLİŞİM 2002
6-8 Şubat 2002
Selcuk Üniversitesi
Konya

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2002 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.

Ana Konular
 

Eğitim Seminerleri
 • Temel bilişim eğitimi
 • Kampus Bilgisayar Ağları
 • Yazılım Geliştirme Ortamları
 • Araştırmada Bilişim
 • İnternet servislerinin çalıştırılması
 • Elektronik kütüphaneler
 • Ulusal ve Kurumsal Ağ yapıları
 • Üniversite bilişim sistemleri
 • Yüksek başarımlı hesaplama
 • Medikal bilişim
 • Uzaktan Eğitim
 • İnternet destekli eğitim

 • Ağ Yönetimi
 • Sistem Yönetimi
 • Sistem Güvenliği
 • Web kurulumu ve Yönetimi
 • Açık kaynak yazılımları
 • DNS ve Sendmail
 • Web - Veritabanı arayüzü
 • Perl, PHP, Python, F
 • Tarama Mekanizmaları
 • Samba, Mars
 • SGML, HTML, TeX, pdf
 • CORBA

Konferans dili Türkçe'dir. Yurt dışından gelen konuklar İngilizce konuşacaklardır.

As Başkanlar

E. Derman
Ankara Ü.    
B. Çoşkun    
Selçuk Ü

Yürütme Kurulu

M. Akgül Bilkent Ü M. Ayyıldız Selçuk Ü.
A. Özgit ODTÜ M. U. Çaglayan Boğaziçi Ü
E. Derman Ankara Ü. B. Çoşkun Selçuk Ü.
Ferruh Yıldız Selçuk Ü  

Program Kurulu

M. Akgül Bilkent Ü T. Aktuğ, Ankara Ü.
M. Akkaya, Ankara Ü. F.N. Alparslan, ODTÜ
E. Arkun, Bilkent Ü R. Arkut, INETD
D. Atılgan, TKD S. Bilgen, ODTÜ
M. U. Çağlayan, Boğaziçi Ü Z. Cebeci Çukurova Ü
Y. Ceyhun, K.Has Ü R. Çölkesen, Beykent Ü
T. Çalıkoğlu, TurkMiA N. Dalfes, İTÜ
E. Derman, Ankara Ü B. Demir, LKD
N. Dizdar, TurkMiA A. Elçi, Haliç Ü
D. Fişek, LKD A. Gündem, UNAK
B. Karasözen, ODTÜ M. Kitapçı, Gazi Ü
M.E. Küçük, Hacettepe Ü     F. İnce, Işık Ü
A. Özgit, ODTÜ A. Şimşek, Koç Ü
H. Soncul, Gazi Ü E. Tekman, Sabancı Ü
Y. Tonta, Hacettepe Ü N. Yalabık, ODTÜ
A. Yazıcı, Atılım Ü T. Yılmaz, Ulakbim
A. Varol, Fırat Ü. F. Y. Vural, ODTÜ

Danışma Kurulu

R. Aktepe, TBD S. Altunbay, Işık Ü
I. Aybay, DAÜ R. Ayhan, Ankara Ü
S. Aytaç, İYTE I. Ataş, MSU
K. Ataman, Marmara Ü H. Balik, Firat Ü
A. Baykal, Dicle Ü S. Baydere, Yeditepe Ü
M. Bozboyik, Cumhuriyet M. Bulun, TBD
A. Celik, SDU M. Cetin, 19 Mayis U
T. Dayar, Bilkent M. Demiralp, ITÜ
A. Ertapınar, YÖK C. Ersoy, Boğaziçi Ü
E. Eryılmaz, Hacettepe Ü Ö. Gebizlioğlu, Ankara Ü    
O. Gökçol, Bahçeşehir Ü     M. Göktepe, Balıkesir Ü.
B. Gönc, Koç Sistem S. İlkay, Erciyes Ü.
F. İkiz, Ege Ü. K. İnan, Sabancı Ü
M. Karakaplan, İnonu Ü Ü. Karakaş, Bahçeşehir Ü    
H. Maga, Microsoft M. İyiman, Sun Microsystems
B. Kutay, KTÜ H. Kızıltay, IBM
O. Manas, BT/Haber S. Pehlivan, SDÜ
K. Oflazer, Sabanci Ü O. Özcan YTÜ
A. Özdemir, ITÜ İ. Özkarahan, 9Eylül Ü
Ö. Özkazanç, Anadolu Ü E. Özkul, Anadolu Ü
Y. Özden, ODTÜ B. Örencik, İTÜ
H. Püskülcü, İYTE O. Saka, Akdeniz Ü
A. Saatçı, Hacettepe Ü A. Sezer, Mersin Ü
M.R. Tolun, DAÜ M. Türksever, Ege


Yerel Kurul

[yerel]
Selçuk Üniversitesi Sayfaları:

Konaklama
Ulaşım

Ferruh Yildiz fyildiz@selcuk.edu.tr
Mehmet Ayyildiz ayyildiz@selcuk.edu.tr
Tel:(332) 241 01 84 Faks: (332) 241 0064Akademik Bilisime Paralel 5-9 Subat'ta Bilisim Teknolojileri Fuari [fuar] yapilacaktir.


Sponsorlar:
Destekliyen STK'lar: TKD UNAK TurkMIA


Ana Sayfa
bilgi@ab.org.tr