Paper 113

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (112) overview next (114)

113 - TitleUzaktan Öğretime Geçişte Personel Eğitimi
AuthorsMelih Karakuzu, Atatürk Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMelih Karakuzu, karakuzu@atauni.edu.tr, 04422314040
Main Fields9. Uzaktan Egitim
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİletişim teknolojilerindeki gelişmeler, yükseköğretim kurumlarındaki eğitimcilere eğitim süreçlerini geleneksel sınıf ortamının öteşine taşımaya ve gerek ulusal gerekse uluslararası çapta coğrafi bakımdan farklı yerlerde bulunan taliplerine eğitim sunma fırsatları yaratmıştır.
İletişim teknolojileri ile uzaktan öğretim alanındaki bu gelişmeler uzaktan öğretimi de tanımlamayı zorunlu kılmıştır. İletişim teknolojilerinin uzaktan öğretim ve öğrenme süreçleriyle bütünleşmesi eğitimcilerin yıllardır kullandıkları sınıf tabanlı paradigmalarındaki değişimin bir yansımasıdır.
        Öğretimi sunma sırasındaki eğitsel model genişlerken, teknolojiler gelilmeye, eğitsel sunum yöntemleri de genişlemeye ve bu eğitimleri alacak kitleler de çeşitlenmeye devam etmektedir. İşte bu değişen ortamda , öğrenme ve öğretme sürecinde öğretim kadrosu kilit bir öge durumundadır Olcott and Wright(1995) ‘a göre öğretimin niteliği ve denetiminin sorumluluğu, öğrenmenin gelişimi ve eğitimin topyekün etkililiği halâ öğretim kadrosunundur. Bu teknoloilerden ve uzaktan öğretime uygun dağıtım yöntemlerinden haberdar olması gerekenler de öğretim elemanlarıdır. Öyle ki bu yöntemleri öğretme ve öğrenme stratejileriyle birleştirebilsinler. Uzaktan Öğrenme stratejilerini kullanmak için öğretim elemanları geleneksel sınıf ortamında kullandıkları öğretim yöntemlerini değiştirme gereksinimi duyabilir ve bu sayede uzaktaki öğrencilerine daha etkin biçimde ulaşma konusunda yeni beceriler geliştirebilirler
Remarks

prev (112) overview next (114)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente