Paper 35

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (34) overview next (36)

35 - TitleMEKANSAL VERİ ANALİZİNDE POINT IN POLYGON TESTİ
Authorsİ. Öztuğ Bildirici, Selçuk Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personİ. Öztuğ Bildirici, bildirici@selcuk.edu.tr, (332)2231959
Main Fields
Other Main FieldsCografi Bilgi Sistemleri, Computational Geometry
Abstract + KeywordsCoğrafi bilgi sistemlerinde mekansal veri analizinde point in poligon testi oldukça önemli bir yere sahiptir. Söz konusu test ile bir noktasal objenin bir alansal objenin (poligonun) içinde olup olmadığı test edilir. Point in poligon testi, kapalı poligonu oluşturan doğru parçaları ile, test edilen nokta ve poligonun dışındaki bir noktanın oluşturduğu doğru parçasının (test doğru parçası) kesişimine dayanır. Test doğru parçası ile poligonun kesişim sayısı tek ise, nokta poligonun içinde, değilse nokta poligonun dışındadır. Poligonun şekli ne kadar karmaşık olursa olsun, bu basit test yöntemi doğru sonuç verir. Poligonun şekline bağlı olarak testte iki doğru parçasının kesişim problemi önem kazanır. Kesişim problemi, programlama açısından ilginç bir problemdir. Test işleminde aranan sadece iki doğru parçasının kesişip kesişmediğidir. Kesişim noktasının koordinatları ise test açısından gerekli değildir. Kesişme hesaplamaları box testi olarak adlandırılan bir programlama tekniği ile hızlandırılabilir. Box testinde iki doğru parçasını oluşturan dikdörtgen bölgelerin kesişme olasılığı olup olmadığı irdelenir. Eğer bölgelerin kesişme olasılığı yoksa, kesişim hesabı yapılmaz. Kapalı poligonu da kapsayan bir dikdörtgen bölge (box) tanımlanabilir. Bu şekilde testin ilk başında, test edilen noktanın, poligonun dikdörtgen bölgenin içinde olup olmadığına bakılır. Eğer nokta bu bölgenin dışında ise, poligonun da içinde olamaz, başka hesaplama işlemine gerek yoktur. Bir noktanın koordinat eksenlerine paralel bir dikdörtgen bölgenin içinde olup olmadığı, mantıksal karşılaştırmalarla kolayca belirlenebilir.
Bu çalışmada, box kavramı ve box testi, iki doğrunun kesişim problemi ve point in poligon testi teorik ve programlama tekniği açısından incelenecektir. Önerilen yaklaşımların uygulandığı FORTRAN dilinde yazılmış program parçacıkları (subroutine) da çalışmada verilecektir.
Remarks

prev (34) overview next (36)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente