Paper 46

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (45) overview next (47)

46 - TitleBilgisayar Destekli Kimlik Tespit Sistemlerinde Biometrik Yöntemlerin Değerlendirilmesi
AuthorsTaha SADAY, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Nurdan AKHAN, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PC MemberNo
Contact personTaha SADAY, tsaday@selcuk.edu.tr, 0332 323 22 09
Main Fields13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + Keywords
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİMLİK TESPİT SİSTEMLERİNDE BİOMETRİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş.Gör.Taha SADAY
Arş.Gör.Nurdan AKHAN

T.C. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

        ÖZET :

Biometrik cihazlar insanların benzeri olmayan parmak izi, göz retinası, iris, yüz şekli, ses, imza, avuç içi vs gibi karakteristiklerini ölçerek; bilgisayar sistemleri, veri bankaları ve benzer ortamlara giriş için kimlik doğrulamasını yapmaktadırlar. Bunun dışında, bu sistemler emniyet ve istihbarat birimlerinde de çok değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Biometrik sistemler, temelde, kişinin sadece kendisinin sahip olduğu, kendisi olduğunu kanıtlamaya yarayan, değiştiremediği ve diğerlerinden ayırıcı olan, fiziksel veya davranışsal bir özelliğinin tanınması prensipleri ile çalışmaktadırlar. Ancak bu sistemlerin güvenilir olmalarının yanı sıra pratik olmaları da gerektiğinden dolayı, kişileri hangi yöntemler ile tanındıkları da önemli bir etkendir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak parmak izi tanımlama ve araştırma yöntemleri ele alınmıştır. Parmak izleri en yaygın olan karakteristiklerine göre sınıflandırılmış, elde edilen sınıflar ise ayrıntılara göre alt sınıflara bölünmüştür. Çalışmada verilerin elde edilmesi, bilgisayar ortamına aktarılması ve veri tabanında yerleştirilmesi hususlarına ayrıca dikkat edilmiş, örnek seçme ve değerlendirme yöntemleri ele alınmış ve burada karşıya çıkan problemler gösterilmiştir. Sonuç olarak biometrik sistemlerin özelliklede parmak izinin, ayırt edici özelliğinin bulunmasıyla birlikte, güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde, suçluların bulunmasında, insanların tanımlanmasında kullanımı gittikçe yaygınlaşmıştır.


        Anahtar Kelimeler :
        Biometrik, parmak izi, kimlik tespiti, güvenlik.
Remarks

prev (45) overview next (47)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente