Paper 61

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (60) overview next (62)

61 - TitleBiometrik Kimlik Belirleme Sistemi Olarak İris
AuthorsFerruh YILDIZ, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Nurdan AKHAN, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Taha SADAY, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PC MemberNo
Contact personNurdan AKHAN, nurdan@selcuk.edu.tr, 0332 2232208
Main Fields13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBİOMETRİK KİMLİK BELİRLEME SİSTEMİ OLARAK İRİS

Prof.Dr.Ferruh YILDIZ, Arş. Grv. Nurdan AKHAN, Arş.Grv. Taha SADAY
Selçuk Üniversitesi, Müh.-Mim. Fak. Bilgisayar Müh. Bölümü Kampüs/Konya

ÖZET
İnsanoğlunun merakı, teknolojinin gün geçtikçe daha da ilerlemesine sebep olmuş; bu da hayatın her yönünde etkisini göstermiştir. Teknolojinin gelişimi insan hayatını birçok yönden kolaylaştırdığı gibi, önceleri çok zaman alan ve zor yapılan işlerin de çabuk bitmesine yol açmıştır. Teknoloji, sağladığı yararların yanı sıra, özel hayatın gizliliğini tehdit edecek boyutta tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Önceleri işlerin yürütülmesinde nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport gibi belgelerle kimlik onayının yapılması yeterli iken, günümüzde yeni kimlik tespit yöntemleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Kişilerin güvenliğini, bilgilerin korunmasını ve yetkili kişiler hariç bilgilere ulaşılmamasını sağlamak için günümüzde şifre, güvenlik kartları ya da pin kodları gibi araçlar kullanılmaktadır. Ancak bu tür araç ve yöntemlerin kullanılması bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Şifrenin unutulması, kartın başka yerde bırakılmış olması ya da bu bilgilere başkasının ulaşıp güvenlik duvarının yıkılması gibi nedenlerden dolayı sistemlere girişlerin yapılamaması büyük sorunlar doğurmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak ve güvenliği en üst seviyede sağlamak için yeni teknolojik sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler kişilerin fiziksel özelliklerini kullandığı için “biometrik sistemler” adı verilmektedir. Parmak izi tanıma, el ya da imza tanıma, ses tanıma ve iris tanıma gibi çeşitleri olan biometrik sistemler, günlük hayatın her alanında kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Biometrik sistemlerden olan “iris tanıma”, gözdeki renkli bölge olan irisin taranması sonucu kişi tespiti yapmaktadır. İrisin yapısı, anne karnındayken oluşup, kişinin doğumundan itibaren iki yıl içinde gelişimini tamamlamaktadır. İris üzerindeki izler kişinin tespitinde çok yüksek oranda ayırt edici özelliklere sahiptir. Ayrıca iris de yüz gibi uzaktan değerlendirilebilen, görünen bir bölgedir ve zaman içerisinde değişmeyen bir yapısal özelliğe sahiptir. Bu noktalardan hareketle, yapılan bu çalışma biometrik sistemlerden iris tanıma sisteminin yapısını, özelliklerini ve çalışma prensiplerini tanıtmayı amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler :
Biometri, iris, iris tanma

Remarks

prev (60) overview next (62)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente