Paper 91

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (90) overview next (92)

91 - TitleDİGİTAL GÖRÜNTÜLERDE RENK DEĞERLERİ KULLANILMASI İLE KENAR GÖSTERGELERİNİN (+ İŞARETLİ ŞEKİLLERİN) BULUNMASI
AuthorsFerruh YILDIZ, Selçuk Üniversitesi
Hakan KARABÖRK, Selçuk Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personHakan KARABÖRK, karabork@selcuk.edu.tr, 03322410041/1895
Main Fields
Other Main FieldsGörüntü Eşleme
Abstract + KeywordsDİGİTAL GÖRÜNTÜLERDE RENK DEĞERLERİ KULLANILMASI İLE KENAR GÖSTERGELERİNİN (+ İŞARETLİ ŞEKİLLERİN) BULUNMASI

Ferruh YILDIZ ve Hakan KARABÖRK
Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendsiliği

Özet: Son yıllarda bilgisyar teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak fotogrametri biliminde digital görüntüler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada; digital görüntüdeki kenar göstergelerinin (+ şekilli işaretler) bulunması işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ortak alanları olan 7000 metre yükseklikten çekilen resimlerin fotogrametrik tarayıcıda taranması sonucu elde edilen digital görüntüler kullanılmıştır.
Remarks

prev (90) overview next (92)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente